CHC legger ned i Bergen – over hundre ansatte må gå

Nesten halvparten av de ansatte i helikopterselskapet CHC har mistet, eller kommer til å miste jobben, som følge av oljenedturen og tap av milliardkontrakt i Bergen.

Vedlikehold på CHC Sikorsky S-92-helikopter på Flesland

MISTER JOBBEN: Over hundre ansatte ved CHC-basen i Bergen mister jobben. Bildet viser vedlikehold på et av CHCs Sikorsky S-92-helikoptre på Flesland i fjor høst.

Foto: Erling Johnsen / NRK

Fra mai overtar konkurrenten Bristow Statoil-flygingene til norsk sokkel fra Bergen og Florø. Femårskontrakten, som det i februar i fjor ble kjent at CHC mistet, er verdt rundt én milliard kroner. Kontraktstapet fører til at CHC i vår legger ned virksomheten i Bergen og Florø.

– Vi har ikke faste operasjoner igjen i Bergen. Da har vi heller ikke grunnlag for å opprettholde basen som en fast base. Vi avslutter all operasjonell aktivitet fra 1. mai, sier Arne Roland, administrerende direktør i CHC Helikopter Service.

Over hundre arbeidsplasser forsvinner fra Bergen. 14 stillinger forsvinner i Florø, der CHC-basen også stenges ned, ifølge Firda.

Administrative funksjoner flyttes til Sola, som sammen med basen i Kristiansund fra mai blir de viktigste for selskapet, ifølge BT, som først omtalte nedleggelsen i Bergen.

Nær halvert på to år

I dag teller CHC rundt 400 ansatte i Norge totalt. Det er rundt hundre færre enn de var på det meste, i 2015.

– Når vi er ferdige med nedskaleringen, vil vi ligge på ned mot 260 ansatte, sier Roland.

Det vil si at arbeidsstokken nær er halvert på to år. Årsaken er todelt.

– Dette er knyttet til oljenedturen og tapet av den kontrakten i Bergen til en av våre konkurrenter, sier Roland.

– Betyr oljenedturen at det blir vanskelig for dem som må gå å få seg nye jobber?

– Det er nok en miks. En del av dem har nok allerede fått seg jobber i andre bransjer. Noen får forhåpentligvis jobb hos konkurrenten som overtar, og så er det jo en del som vil få jobb ved våre andre baser i Norge, sier Roland.

Arne Roland - CHC-sjef

Arne Roland, administrerende direktør i CHC Helikopter Service

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Tilbyr eldre ansatte sluttpakker

De som mister jobben i Bergen vil få tilbud om jobb ved andre baser dersom de har lengre ansiennitet enn de ansatte som jobber der i dag. Det fører i så fall til at ansatte ved andre baser må gå.

– Det er selvfølgelig tøft for dem som rammes, og ekstra synd for dem som har lav ansiennitet og mister jobben, sier Hans Petter Jensen, klubbleder for Industri Energi i CHC, til BT.

– Vi har gitt noen pakker med tilbud til dem som har mulighet til å gå av med alderspensjon, for å lette trykket, og kanskje beholde noen yngre. I tillegg er det slik at vi tilbyr rådgivning knyttet til jobbsøking og den typen ting, sier Roland.

Kutter over halve flåten

Nedskaleringen innebærer også et betydelig flåtekutt. I 2015 hadde CHC 36 helikoptre i aktivitet på norsk sokkel. Det nye tallet blir rundt 15.

CHC selger ikke unna bygningsmassen i Bergen, selv om de ikke forventer økt aktivitet i nærmeste fremtid.

– Vi forbereder oss på at det kan ta litt tid før det blir et oppsving igjen, og tror nok ikke vi vil komme helt opp igjen på den høye aktiviteten vi så for to-tre år siden. Men vi er veldig klare for å ekspandere hvis det blir større behov og vekst fremover, sier Roland.