Usikkerheten kan sende Bybanen tilbake hit

Hvis det er noen som helst tvil om at bybanetunnelen ved Kjøttbasaren kan bygges, truer Frp med å gå tilbake til sin opprinnelige tunnelplan. I så fall er bystyret så å si tredelt i saken om Bybanen til Åsane.

Hemmelig fjellhall i Bergen

SNUR FRP?: Hvis det er tvil om det kan bygges tunnel ved Kjøttbasaren, vil Frp hente opp sitt gamle forslag om å sende banen inn Peter Motzfeldts gate. Tunnelinnslaget kan bli her ved Telenors fjellhall i Heggebakken.

Foto: Jørgen Eide

Eiler Macody Lund

FIKK FORSIKRINGER: Kun timer før Frp gikk inn for bybanetunnel ved Kjøttbasaren, fikk de forsikringer fra byråd Filip Rygg om at den lot seg bygge, hevder Eiler Macody Lund.

Foto: Magnus Aamo Holte / NRK

– Rygg presenterte det for oss, og vi spurte «går dette an, er det realiserbart?». Han sa at det gikk helt fint, at det ikke var noen problemer, sier Eiler Macody Lund.

Frps fraksjonsleder i byutviklingskomiteen forteller at han og partiets gruppeleder i bystyret, varaordfører Tor Woldseth, torsdag i forrige uke var i møte med daværende byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF).

Der fikk de lagt frem Ryggs kompromissforslag om å regulere bybanetraseer både over Bryggen og i tunnel ved Kjøttbasaren. Ifølge Macody Lund spurte de Rygg direkte om Kjøttbasaren-traseen var realiserbar.

– Ja, sa Filip Rygg. Da var vi veldig fornøyde, sier Frp-politikeren.

Vraket kompromisset

Etter det NRK kjenner til, skal Rygg etter møtet ha trodd at Frp gikk med på kompromisset om å regulere to traseer.

Men Macody Lund og Woldseth tok informasjonen fra den nå avgåtte byråden med seg til resten av Frps bystyrepolitikere, og samme kveld gikk de inn for å satse for fullt på tunnel ved Kjøttbasaren.

Tunnelbygging der møter sterk motstand hos fylkeskonservatoren, byantikvaren og deler av den politiske opposisjonen, og alternativet slaktes i samtlige fagrapporter. Risikoen er stor for kulturminner og bygninger rundt Bryggen og Finnegården.

Torsdag fortalte NRK at også Høyre har stolt på Filip Ryggs muntlige forsikringer når de gikk inn for denne traseen. Men Rygg, som sier han trakk seg som byråd fordi han ikke kunne stå inne for Kjøttbasaren-tunnelen faglig sett, sier til NRK at man «ikke kan vite» om den lar seg realisere.

Rygg vil ikke kommentere påstandene fra Macody Lund om hva som skal ha blitt sagt i møtet forrige torsdag.

Kan gå tilbake til Peter Motzfeldt-traseen

Dersom Frp kommer til at forsikringene de hevder å ha fått fra Rygg ikke stemmer med virkeligheten, vil de gå tilbake til traseen de opprinnelig ønsket, som de også fikk laget en egen rapport på.

Bybanen Kjøttbasaren

OMDISKUTERT: Høyre og Frp har gått inn for å bygge bybanetunnel her ved Kjøttbasaren. Men nå sås det tvil om det er mulig.

Foto: Multiconsult

– Hvis det nå viser seg at det er noen som helst tvil om at dette kan la seg realisere, på bakgrunn av opplysninger som vi ikke har fått, så har vi jo selvfølgelig en back up-løsning; å bygge Bybanen inn Peter Motzfeldts gate og i tunnel bak Bryggen, sier Macody Lund.

Saken om tunnel ved Kjøttbasaren er ventet å komme opp i byrådet tirsdag. Blir den vedtatt av bystyret, betyr det at denne traseen er den eneste som blir jobbet videre med. Ifølge Filip Rygg kan reguleringsarbeidet ta to år.

Hvis det underveis viser seg at utfordringene med kulturminnene er for store, og traseen ikke kan bygges, må en ny lang reguleringsprosess igangsettes for en annen trasé.

– Vi har virkelig ikke utredet konsekvensene

Derfor mener flere at man burde regulere to traseer samtidig, slik at man reduserer risikoen for årelange utsettelser.

Både KrF, SV og Venstre har tatt til orde for en slik dobbeltregulering. Rødt, Senterpartiet og Miljøpartiet de Grønne ønsker tunnel, men har ikke tatt stilling til Kjøttbasaren-alternativet.

Endre Tvinnereim i Byluftlisten kaller det «skummelt» å gå videre med Kjøttbasaren-planen.

Frøy Gudbrandsen og Endre Tvinnereim i Byluftslisten

IKKE UTREDET: – Fagetaten er helt klar; i fire rapporter har de sagt at dette er en veldig dårlig idé, sier Endre Tvinnereim i Byluftlisten om Kjøttbasaren-tunnelen.

Foto: Kristine Askvik / NRK

– Det er veldig stor risiko, og et veldig stort ansvar forbundet med å grave vekk disse kulturlagene som har samlet seg ved Bryggen i tusen år. Vi har virkelig ikke fått utredet noen konsekvenser her. Og fagetaten er helt klar; i fire rapporter har de sagt at dette er en veldig dårlig idé, sier Tvinnereim.

Tredelt bystyre?

Da Filip Rygg gikk av som byråd, ble det klart at KrF kommer til å ta dissens når saken skal behandles. Dermed er Høyre og Frp avhengig av støtte fra ett eller flere andre partier for å få flertall for Kjøttbasaren-tunnelen.

Det trodde de de skulle få av Arbeiderpartiet, men også de sier de er usikre på denne tunnelløsningen. Ap har tidligere favorisert tunneltraseen der banen svinger inn i Peter Motzfeldts gate, mellom rådhuset og Sparebanken vest ved Lille Lungegårdsvann.

Som byutviklingsbyråd sa Filip Rygg gjentatte ganger at han ønsket et bredest mulig bystyreflertall for bybanetraseen til Åsane. Men dersom Frp går tilbake til Peter Motzfeldt-traseen, og Ap går for det samme, er det kun Høyre som aktivt går inn for å bygge tunnel ved Kjøttbasaren.

I så fall er bystyret så godt som tredelt mellom Peter Motzfeldts gate, Kjøttbasaren og Bryggen før den endelige traseen for Bybanen til Åsane skal vedtas.

  • LES MER OM SAKEN:
Laster kart, vennligst vent...

FRPS PLAN: Den svarte streken viser hvor Frp ville Bybanen skulle gå, da de fikk laget en egen rapport på forslaget. Nå kan de gå tilbake til denne traseen.