Byråden: – Bergen blir bygget på nytt der banen skal gå

Politikerne i Bergen har hastverk. Alt til sommeren kan den nye bybanestrekningen til 6.2 milliarder kroner til Fyllingsdalen bli vedtatt i bystyret.

Kristianborg

STOPPET VED KRISTIANBORG: Slik ser planleggerne for seg at den nye bybanen vil ta seg ut.

Foto: Sweco/ Bergen kommune

– Det er raskt, men vi tror det er forsvarlig fordi vi har gått ganske grundig til verks med planleggingen. Dessuten legger vi opp til et intensivt arbeid i høringsperioden med folkemøter, og tett oppfølging mot politikerne underveis, sier leder for plan- og bygningsetaten i Bergen kommune, Mette Svanes.

Byråd med respekt for utfordringene

Byråd for byutvikling, Anna Elisa Tryti, er imponert over den store arbeidsinnsatsen som er lagt ned med planene. Dessuten har hun stor respekt for utfordringene man vil stå overfor langs linjen. Samtidig mener hun utbyggingen vil gi Bergen nye muligheter. Stikkordet er fortetting langs linjen.

– Bergen blir jo bygget på nytt der banen vil gå. I tillegg er Bybanen et av Norges beste miljøprosjekt. Bare siden den første banen ble satt i drift i 2010 har påstigningen på kollektive transportmidler økt med 45 prosent i Bergen.

Samtidig er Tryti klar på at byggingen av en bybanelinje til Fyllingsdalen vil ha utfordringer.

– Det vil være folk som mister hjemmene sine og bedrifter som får utfordringer i anleggsfasen og som kanskje må flytte. Derfor har jeg stor respekt for de negative sidene. Vi forsøker nå å fange opp flest mulig av disse problemstillingene.

Anna Elisa Tryti

UTFORDRINGER: Byråd Anna Elisa Tryti innrømmer at den nye strekningen til Fyllingsdalen vil få negative konsekvenser for noen.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Møtte noen av de berørte

Anna Elisa Tryti hadde mandag sitt første møte med noen av dem som blir berørt. Hun satser på å gjennomføre både folkemøter og møter med berørte bedrifter i tiden som kommer.

– Så håper vi at vi kommer i mål med det meste av det som kan løses. Samtidig vet vi at noen steder vil ikke klare å finne løsninger som alle er glad for.

Midlertidig stopp Kaigaten
Foto: Bergen kommune

Byggestart i 2018

De nye planene vil bli lagt ut til høring enten før jul eller like etter jul. Etter disse seks ukene skal de bearbeides videre og forhåpentligvis ende opp i bystyret i Bergen i juni.

– Vi håper å kunne starte arbeidet med den nye banestrekningen i 2018, men vi har et stramt løp. Dessuten må vi få på plass bymiljøavtalene som skal sikre finansieringen av det hele.

Blir dette en rettferdig prosess når dere har så liten tid?

– Vi skal ha en skikkelig prosess på dette, ja.

Prosjektet er beregnet å koste 6.2 milliarder kroner. Har kommunen råd til dette?

– Bergen har i hvert fall ikke råd til å la være å få orden på luftforurensingen. Bergensernes helse tåler det rett og slett ikke. Det blir en riktigere måte både å stille spørsmålet og å svare på det på.

Når tror du vi vil kunne ta banen til Fyllingsdalen?

Jeg satser på byggestart i 2018 som planlagt. Så vil banen bygges steg for steg. Vi ønsker jo også en mest mulig parallell utbygging mot Åsane. Så her blir skinner og vei til underveis tenker jeg, forhåpentligvis med mest mulig statlig finansiering.