BYGGJER MED TUNNELBOREMASKIN:

Jernbaneverket tek i bruk ein heilt ny metode når dei skal bygga tunnel gjennom Ulriken. Den nye jernbanetunnelen mellom Bergen sentrum og Arna skal nemleg byggjast ved hjelp av ei tunnelboremaskin. Det er første gang ei slik maskin vert nytta i til å byggja jernbanetunnel i Norge, Assisterande direktør i Jernbaneverket, Gunnar Løvås, seier maskina gjer det mogleg å bygge ny tunnel utan å hindre trafikken på eksisterande trasé.

Tunnelboremaskin
Foto: Jernbaneverket