Byggetabbe tvinger kommunen til å bygge ekstra etasje på akuttboliger

Nybygg for psykisk syke, flyktninger og rusmisbrukere har utsikt rett inn i fjellveggen. – Helt uakseptabelt, innrømmer Osterøy kommune.

Utsikt fra boligbygg for flyktninger i Osterøy kommune

FOR SMALT TIL DØR: På grunn av byggegrense mot veien foran måtte nybygget bygges kloss inntil fjellveggen. Da ble det ikke plass til å åpne en dør, og derfor havnet vinduene der i stedet.

Foto: Kaja Hauge / NRK

Modulbygget ved Valestrandsfossen på Osterøy skapte debatt og store overskrifter i februar. De seks hyblene som skulle huse folk i kommunen med akutt behov for et sted å bo, hadde alle vindu som vendte rett ut mot fjellveggen bak huset og inngangsdør uten vindu i front.

Årsaken var at det ikke hadde vært plass til å åpne inngangsdøren dersom bygget stod motsatt vei. Derfor var det også uaktuelt å snu bygget.

– Ikke greit med så lite lys

Nå melder lokalavisen BygdaNytt at Osterøy kommune mener den eneste gode løsningen på byggeblemmen er å bygge en ekstra etasje på huset.

Dermed vil beboerne bo i andre etasje og få vindu som vender utover, slik at de får inn dagslys.

– Dette er den beste løsningen. Alle er enige om at det ikke er greit å ha så lite lys inn i leiligheten, og det er uakseptabelt å ha et vindu som vender inn mot en fjellvegg, sier sektorleder for samfunnsutvikling i kommunen, Berit Karin Rystad til NRK.

Berit Karin Rystad, sektorleder for samfunnsutvikling i Osterøy kommune

HAR FUNNET LØSNING: Berit Karin Rystad i Osterøy kommune sier løsningen med enda en etasje er den beste og mest realistiske.

Foto: Kaja Hauge / NRK

Får to nye leiligheter

I ny versjon skal bygget romme seks hybler i overetasjen og to større leiligheter i husets første etasje, som også får vinduer mot front. Dermed økes også kapasiteten i bygget, hvor botiden skal være på maks seks måneder.

Byggeplanene oppstod under flyktningekrisen for noen år siden, da kommunen fikk akutt behov for flere beredskapsboliger. Nå er pågangen av flyktninger langt mindre, men Rystad sier det fortsatt er behov for de midlertidige boligene, ikke minst innen rus og psykiatri.

– Situasjonen har vært veldig fortvilende, for vi trenger virkelig disse boligene og har trengt dem ganske lenge. Vi har innbyggere her i kommunen som ikke får det tilbudet vi ønsker å gi dem. Derfor har vi hatt fullt fokus på å finne en løsning som ikke tar for lang tid, sier Rystad til NRK.

Her ville Osterøy kommune bosette flyktninger

FÅR STERK KRITIKK: «Ser ut som en lagerbygning», var noe av det folk på Osterøy sa om nybygget som ble bygget til flyktninger og andre med behov for midlertidig bosted.

Foto: Kaja Hauge / NRK

Skal behandles politisk

Hun vil foreløpig ikke anslå hva påbygget vil koste. Kommunen forbereder nå et prisoverslag som skal presenteres for politikerne på neste formannskapsmøte. Deretter vil byggeprosjektet bli sendt ut på anbud.

Håpet er at bygget skal stå ferdig til bruk ved årsskiftet.

To av politikerne som langet ut mot kommunens nybygg i februar, kommunestyrerepresentantene Berit Moslett Berge (H) og Kjersti Vevatne (V), er glade for at kommunen tar grep.

– Det er bra hvis kommunen nå finner en løsning som er akseptabel og innfrir alle krav, sier Vevatne til BygdaNytt.