Hopp til innhold

Bygdesenteret ofres for innsparing på én prosent på ny E16

Vegvesenet kan oppfylle ordførerens drøm om å legge nye E16 utenom Vaksdal sentrum. Men fordi milliardprosjektet blir 250 millioner dyrere, tør de ikke gå for det.

Vaksdal med nytt E16-alternativ

DRØMMELØSNINGEN: Hvis jernbanen går gjennom sentrum til vestre i bildet, mens E16 som skissert i Tolåsen til høyre i bildet, vil Vaksdal kunne utvikle seg, mener ordfører Eirik Haga (Ap). – Går veien gjennom sentrum, vil den dele bygden i to, sier han.

Foto: Norconsult

– Vi kan ikke legge oss på rygg og la lokalsamfunnet bli utslettet, sier Eirik Haga.

Ap-ordføreren i Vaksdal øst for Bergen har vært blant de tydeligste forkjemperne for ny E16 mellom Bergen og Voss. Kommunen kan trygt sies å ha fått sin andel av de flere hundretalls rasene og titalls dødsulykkene på europaveien.

Derfor er den kommende store opprustingen i utgangspunktet svært etterlengtet og kjærkommen. Men traseen planleggerne ser ut til å lande på, gjør at saken nå kan bli et valg mellom pest og kolera for innbyggerne, ifølge ordføreren.

Veien vil dele bygden i to.

Eirik Haga, ordfører i Vaksdal (Ap)

Haga har tidligere advart om at muligheten til sentrumsutvikling og fortetting i bygden Vaksdal vil bli kraftig svekket dersom den nye E16 legges tvers gjennom bygden.

Nå, drøyt to måneder senere, har Vegvesenet hørt på ordføreren – og kommet opp med skisser og kalkyler som viser at det faktisk er mulig å legge europaveien utenom Vaksdal sentrum.

Eirik Haga ras på E16 Bergensbanen Vaksdal

VIL HA NY VEI, MEN IKKE I SENTRUM: Eirik Haga (Ap) er ordfører i Vaksdal. Her etter et ras på den utsatte E16.

Foto: Privat

– Etter deres ønske

– Vi har et nært samarbeid med kommunen, og de har vært tydelige på hva de ønsker. Dét er grunnen til at vi har jobbet frem et alternativ som vi vet er mer etter deres ønske, sier prosjektlederen for E16 og Vossebane mellom Arna og Stanghelle, Gunnar Søderholm.

En uttalelse som i utgangspunktet altså burde glede Vaksdal-ordføreren stort.

Det er bare ett stort problem: Vegvesenet vil fortsatt legge veien rett gjennom bygdesenteret – ​ fordi alternativet utenom blir mellom 200 og 250 millioner kroner dyrere.

Vei- og baneprosjektet er beregnet å koste 21 milliarder kroner for første delstrekning mellom Arna og Stanghelle, der veien gjennom Vaksdal inngår.

Ordføreren fnyser av at økte kostnader på inntil en kvart milliard, mellom 1 og 1,2 prosent, skal få «utslette lokalsamfunnet».

– Jeg skjønner at de har sterkt fokus på kostnadene, men jeg regner med at jeg har både kommunestyret og folket med meg på at veien bør legges utenom sentrum. 250 millioner kroner blir en liten prosent i et prosjekt til 35 milliarder kroner, sier ordføreren, som viser til totalprislappen for hele strekningen til Voss.

Vaksdal E16

NY SKISSE: Vegvesenet har skissert denne løsningen fordi Vaksdal ønsker seg den. Men høyere kostnader gjør at de ikke vil anbefale den.

Foto: Statens vegvesen

– Skal lete etter innsparinger

Han ønsker jernbanen velkommen, men absolutt ikke motorveien.

– Rundt en jernbanestasjon kan du fortette og få til en sentrumsutvikling. Men det kan du ikke hvis veien kommer. Da vil den dele bygden i to, sier Haga.

I tillegg til økte kostnader vil alternativet utenom Vaksdal sentrum også bli lenger, mer svingete og brattere. Men prosjektlederen presiserer at det er kostnadene som gjør at Vegvesenet i sin anbefaling til Samferdselsdepartementet vil si nei til ordførerens ønske.

– Nå blir vi jo såpass fulgt opp på kostnader, og skal egentlig lete etter innsparinger, så det er vanskelig for oss å anbefale en løsning som blir så mye dyrere, sier prosjektleder Søderholm.

Slik vil Vegvesenet ha trasèen gjennom Vaksdal

VEGVESENETS ANBEFALING: Dette er løsningen Vegvesenet vil anbefale i sin silingsrapport. Til venstre for rundkjøringen ligger nye E16 og ny stasjon på Vossebanen.

Foto: Statens vegvesen