Bygårdseiere i Bergen krever tiggeforbud: – Vi kan ikke leve med problemet

Etter NRKs avsløring om at store, organiserte nettverk håver inn millioner på tigging og prostitusjon og narkotika, ber nå bygårdseiere i Bergen politikerne om å forby tigging i byen.

Svein Åge Moldestad, Skomaker Kallekleiv

VIL HA FORBUD: Svein Åge Moldestad ved Skomaker Kallekleiv er initiativtaker til oppropet for tiggeforbud.

Foto: Oddgeir Øystese / NRK

NRK kunne i går avsløre at et nettverk på 140 personer håver inn penger på prostitusjon, narkotika, stjeling og tigging i Bergen.

Nå har bygårdseiere i Bergen fått nok.

I et brev til byrådet i Bergen og andre politiske partier, skriver gårdeierne at de opplever tiggingen som invaderende, og at den skaper utrygghet for spesielt eldre og foreldre i byen.

De hevder at de har kontaktet politiet og helsemyndighetene, men at de nå føler seg maktesløse.

– Dette skaper et forsøplingsproblem, og er ikke verdig for bybildet. Kundene reagerer, sier eier av Skomaker Kallekleiv, Svein Åge Moldestad, en av initiativtakerne til oppropet. 36 personer har signert.

Konen til halliktiltalt

TIGGER: Konen til en halliktiltalt mann tigger i utkanten av Bergen sentrum mens han er i fengsel. Kvinnen er ikke en del av det organiserte nettverket Brennpunkt har avdekket.

Foto: NRK

Krever tiggeforbud

Helseplager og frykt for å legge ned går igjen i brevet. De peker på problemer knyttet til orden og sanitær.

– Situasjonen er uholdbar og problemet har nådd dimensjoner som ikke er til å leve med, og straks må løses. Respekt for lov og orden blir stadig mindre i Bergen, skriver de.

De oppfordrer byrådet til å ta ansvar.

– Byrådet må bruke sin instruksmyndighet, og ta ansvar for en samlet strategi. Vi vil kreve tiggeforbud i Bergen, står det i brevet, som også har politimesteren på kopi.

Dokumentet NRK har fått inneholder 36 underskrifter. Blant dem som har skrevet under er flere dagligvarebutikker, i tillegg til en rekke mindre forretninger. Aksjonistene hevder at så mange som 70 gårdeiere stiller seg bak oppropet.

– Vi har fått ja fra alle vi har spurt. Vi kunne fått flere hundre underskrifter, sier Moldestad.

Parker og fellesanlegg tilsvines. Butikktyveri gir ekstra utgifter til sikkerhetstiltak. Tilfeller av vold og aggressiv tigging er underrapportert i mediene og har et stort omfang.

Opprop til byrådet i Bergen

Byråden: Vil ikke ha forbud

Politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt sier han ikke tror et forbud løser problemet.

– Dette kriminalitetsbildet er mer komplisert enn at et generelt tiggeforbud vil løse alle sider ved dette. Men et forbud kan bidra til at det blir vanskeligere å organisere denne type kriminalitet som vi så i Brennpunkt-programmet, skriver Songstad.

Sosialbyråd i Bergen Erlend Horn (V)

VIL IKKE FORBY: Sosialbyråd Erlend Horn (V) sier at han er provosert over det som kommer frem i NRKs dokumentar, men at han ikke vil forby tigging.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Sosialbyråd Erlend Horn (V) er ansvarlig byråd på området. Etter å ha sett NRKs dokumentar i går, sa Horn at han var trist og provosert, men at han likevel ikke ville forby tigging i Bergen.

– Vi kommer til å fortsette vår politikk, og vil ikke ha et tiggeforbud. Men dette er en øyeåpner på at det finnes personer som utnytter systemet som er der for å hjelpe de svakeste. Det må vi ta på alvor, og sørge for at det er de som trenger hjelp som får det.