– Trygg på at det blir Bybane over Bryggen

Riksantikvaren dropper å komme med innsigelse mot Bybanen over Bryggen. – Nå føler jeg meg trygg på at dette blir løsningen, sier Tom Skauge (SV).

Anbefalar Bybane over Bryggen

FREMTIDEN? Mye tyder nå på at Bybanen blir lagt over Bryggen. Slik ser foreløpige skisser over det som kan bli fremtiden ut.

Foto: Norconsult

Den ferske byrådslederen Ragnhild Stolt-Nielsen (H) sa allerede på tiltredelsesdagen at å bestemme seg for bybanetrasé til Åsane blir en av de store oppgavene for byrådet i år. Men nå har hun og byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF) fått en nyhet som kan lette arbeidet lokalt.

Riksantikvaren, som har vært svært kritisk til å legge Bybanen over Bryggen, kommer i sin siste uttalelse om saken ikke med innsigelse mot dette. Det skriver Bergensavisen i dag.

Bystyret står nå friere, siden det nå er mulig å velge dagløsning gjennom sentrum.

Filip Rygg, byutviklingsbyråd i Bergen (KrF)

– Jeg er positivt overrasket, sier byutviklingsbyråd Rygg til avisen.

– Nå står bystyret friere

Byråden sier han hadde ventet seg en innsigelse. Rygg mener alt nå tyder på at det blir opp til politikerne i Bergen å velge trasé, uten ytterligere innblanding fra nasjonale kulturminnemyndigheter.

– Etter tilleggsutredningene er konfliktene om kulturminner dempet. Bystyret står nå friere, siden det nå er mulig å velge dagløsning gjennom sentrum, sier Rygg til NRK.

Mangelen på innsigelse betyr imidlertid ikke at Riksantikvaren stiller seg positiv til Bybane over Bryggen. Riksantikvaren har i tillegg til konfliktene med kulturminnene tidligere uttrykt skepsis til trafikksikkerheten og reisetiden ved å legge Bybanen over verdensarvstedet.

Tunnel ved togstasjonen

Og anbefalingen om å legge banen i tunnel står ved lag: «Riksantikvaren ber Hordaland fylkeskommune om å råde Bergen kommune til å velge en tunnelløsning for Bybanen gjennom Bergen sentrum til Åsane».

Anbefalar Bybane over Bryggen

BYBANE OVER BRYGGEN: Riksantikvaren er redd for kulturminnearven.

Foto: Norconsult

Riksantikvaren mener tunnelen bør gå fra Kaigaten, like ved togstasjonen, og ikke fra Peter Motzfeldts gate, som er det andre tunnelalternativet.

Vi går ikke imot. Vår vurdering er at vi ikke gjør det. Vi tar hensyn til de innspillene som Riksantikvaren kommer med, selv om vi går for en annen trasé.

Fylkesrådmann Rune Haugsdal

Fylkesrådmann Rune Haugsdal lytter imidlertid ikke til Riksantivaren i sin innstilling til fylkeskommunens samferdselsutvalg. Haugsdal mener tunnel blir for dyrt og at en løsning i dagen vil gi flere kollektivreisende.

– Vi går ikke imot Riksantikvaren

– Har du i din innstilling tatt hensyn til Riksantikvarens siste uttalelse i saken?

– Ja. Det vi har gjort i forslaget vårt, er å stille krav til avbøtende tiltak, sier Haugsdal.

– Er du komfortabel med å gå imot Riksantikvaren i din innstilling?

– Vi går ikke imot. Vår vurdering er at vi ikke gjør det. Vi tar hensyn til de innspillene som Riksantikvaren kommer med, selv om vi går for en annen trasé, sier Haugsdal.

Han anbefaler samferdselsutvalget å gå inn for trasé over Bryggen under forutsetning om at det meste av ordinær biltrafikk fjernes, at det ikke settes opp gjerder og at en finner akseptable løsninger for kjøreledningsanlegg.

SV jubler

Bybanen over Bryggen

LANGS SJØEN: Bybanen er planlagt å gå helt ute ved kaikanten, og lengs mulig vekk fra UNESCO-vernede Bryggen.

Foto: Norconsult

Saken skal torsdag behandles av Tom Skauge (SV) og resten av samferdselsutvalget. SV har sammen med Høyre flagget sin tilslutning til Bryggen-alternativet.

Sånn jeg tolker det, så har Bybane over Bryggen aldri stått så sterkt som i dag.

Tom Skauge (SV)

– Det er trafikk-, miljø- og kostnadsmessig den beste løsningen, mener Skauge, som har støtte for det synet også i SVs bystyregruppe.

Skauge mener høringssvaret fra Riksantikvaren gir tilhengerne av Bryggen-alternativet grunn til å juble.

– Sånn jeg tolker det, så har Bybane over Bryggen aldri stått så sterkt som i dag. Jeg føler meg veldig trygg på at det blir løsningen, sier Skauge.

– Bryggen må ikke ødelegges

Det er imidlertid opp til bystyret i Bergen å gjøre det endelige trasevalget. Basert på tidligere uttalelser tyder alt på at byrådspartiene Høyre og KrF vil gå inn for Bryggen-alternativet, og at de kan hente støtte hos Venstre og SV for å få saken igjennom. Ap og Frp er blant tunnelforkjemperne.

– Vi mener Bryggen er et veldig verdifullt område som ikke kan ødelegges, og mener Bryggen bør være både bilfri og trikkefri, sier partiets fraksjonsleder i byutviklingskomiteen, Eiler Macody Lund til NRK.

Han stiller seg undrende til at Filip Rygg sier han er positivt overrasket over Riksantikvarens manglende innsigelse.

I min bok har Riksantikvaren vært klar på at han mener det ikke skal gå noen Bybane over Bryggen.

Eiler Macody Lund (Frp)

– I min bok har Riksantikvaren vært klar på at han mener det ikke skal gå noen Bybane over Bryggen. For meg blir det Rygg sier en litt uforståelig tolkning som får stå for hans regning, sier Macody Lund.

– Utidig av Fylkesrådmannen

Med tanke på at byrådskollegene kan hente flertall andre steder, får trolig Frps stemmer i saken lite å si. Macody Lund vil på tross av sitt uttrykkelige ønske om å verne Bryggen ikke si om Frp kommer til å stemme imot en slik trasé.

– Bergen Frp skal ha årsmøte neste uke, og der kommer saken sikkert opp. Så skal vi ha et internt møte i bystyregruppen vår, før vi skal diskutere med våre byrådspartnere. Det gjør vi i lukket rom, og når vi kommer ut, er vi sikkert enige, eller enige om å være uenige, sier Macody Lund til NRK.

Han undrer seg også over at Fylkesrådmannen tydelig går inn for Bryggen-alternativet.

– Han tar en rolle som politikerne skal ha, og dessuten er dette en plansak som ligger til Bergen kommune. At fylkeskommunen blander seg inn i det, synes jeg er litt utidig.

Riksantikvaren vil ha saken på nytt

Samferdselsutvalget vurderer torsdag om de skal vedta rådmannens innstilling. Byrådets innstilling i saken kommer i november. Siden skal trasévalget avgjøres i bystyret.

Hvis de lander på bybane over Bryggen må saken over til oss, så må vi vurdere om tiltakene er gode nok.

Line Bårdseng, saksbehandler hos Riksantikvaren

Når man har landet på en trasé, starter den mer detaljerte plansaken. Saksbehandleren hos Riksantikvaren, Line Bårdseng, kan ikke garantere at det da ikke vil komme innsigelser. Hun påpeker at de i sitt ferske høringssvar viser til tidligere uttalelser der de varsler at det kan komme innsigelser.

– Hvis vi skulle ha godtatt en bybane over Bryggen, er det en god del tiltak som må gjøres, blant annet at det ikke skal være biltrafikk og ikke settes opp gjerder, sier Bårdseng.

Hun har registrert at Fylkesrådmannen nå legger inn forutsetninger om dette i sin innstilling, men sier at Riksantikvaren uansett skal vurdere saken på nytt.

– Hvis de lander på bybane over Bryggen må saken over til oss, så må vi vurdere om tiltakene er gode nok, sier Bårdseng.