Bybane-kaoset: Fortsatt uavklart hvem som kan ta makten i Bergen

Det er fortsatt ikke parlamentarisk flertall for nytt byråd i Bergen. Fristen utsettes til utgangen av denne uka.

Votering og flertall for Bybanen i tunnel i bystyret i Bergen

GIKK AV: Byrådet i Bergen stilte kabinettsspørsmål da de fikk bystyret mot seg i spørsmål om hvor Bybanen til Åsane skal gå. Fortsatt er det uavklart hvem kan styre Bergen.

Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

Forrige uke ble det politisk kaos da byrådet med Roger Valhammer (Ap) i spissen valgte å gå av.

Det gjorde de etter å ha fått bystyreflertallet mot seg i spørsmålet om hvor Bybanen til Åsane skal gå.

Byrådspartiene (Ap, MDG, V og KrF) ønsket å legge Bybanen over Bryggen, slik som fagekspertene i kommunen anbefalte.

Men med én stemmes overvekt bestemte bystyret at bybanen skal gå i tunnel bak verdensarven Bryggen. De ba om utredning av et nytt tunnelalternativ.

I etterkant har det vært knyttet spenning til hvem som klarer å danne parlamentarisk flertall i Bergen. Partiene har hatt betenkningstid til i dag.

Men ingen av partiene har rikket seg.

– I samtaler sist uke og tidligere i dag har flere partier signalisert sitt standpunkt, men i sum er det parlamentariske grunnlaget for et nytt byråd fortsatt uavklart, sier ordfører Rune Bakervik (Ap) i en pressemelding.

Vet ikke hvem han skal peke på

Det er derfor uklart hvem ordføreren skal peke på til å starte sonderinger og forhandlinger med sikte på å danne nytt byråd.

Rune Bakervik

UTSATTE FRISTEN: Ordfører Rune Bakervik (Ap) vet ikke hvem som en gang kan begynne forhandlinger og sonderinger.

Foto: Valentina Baisotti / NRK

– På bakgrunn av dette mener jeg som ordfører at det er riktig at vi tar oss noe mer tid til å avklare. Jeg ønsker en avklaring så raskt som mulig, senest innen utgangen av uken, sier Bakervik i pressemeldingen.

Den avgåtte byrådslederen nekter å gå på igjen dersom han må gjennomføre flertallets vedtak.

Ordføreren har satt ny frist til innen utgangen av denne uken. Byrådet til Valhammer blir sittende som et forretningsministerium til et nytt byråd blir dannet

Rødt endrer ikke mening

Byrådet manglet støtte fra Rødt i diskusjonen.

Samtidig har det vært lite som tilsier at Rødt vil danne byråd med høyresiden, som er avhengig av Rødt for å danne byråd.

Bryggen uten bane 4
Bryggen med bane 3

Bryggen med eller uten Bybane? Uten Bybane vil det gå busser over Bryggen, men ikke biler.

Illustrasjon: Norconsult/Asplan Viak, september 2021

Etter møtet med ordfører Rune Bakervik (Ap) sier Rødt-gruppeleder Odd Arild Viste at partiet står fast på vedtaket de har gjort.

I bybanesaken betyr at det fortsatt er for videre utredning av tunnel, men at de ikke støtter et Høyre-styrt byråd.

Kommunestyrerepresentant Anne Britt Reigstad (Sp) har uttalt til NRK at Senterpartiet ikke ønsker å snu på tunnelvedtaket.

Partiet kommer til å vurdere andre forhandlingskonstellasjoner hvis det avgåtte byrådet ikke gjennomfører vedtaket gjort i bystyret.

Full stans på bybanen onsdag 07072021

KONTROVERSIELL: Bybanens ferd til Åsane har skapt politisk kaos i Bergen i mange år.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

– Flertallet må ta ansvar

Venstres gruppeleder Julie Andersland sier situasjonen er uheldig.

– Flertallet må ta ansvar når de har fattet dette vedtaket, sier Venstres gruppeleder Julie Andersland.

– Hva tenker du om at Bergen nå står uten et byråd?

– Klart det er alvorlig og en situasjon som vi absolutt ikke ønsket, men jeg mener likevel at det var riktig å stille kabinettsspørsmål, sier hun.