Bustadbrann på Askøy

Brannen i ein einebustad på Hauglandshella er no sløkt. Naudetatane rykka ut etter meldingar om flammar frå den eine husveggen. Dei to personane som var i huset har komme seg ut, saman med ein hund.