BT: Ryde vant mot Bergen kommune

Ryde kan ikke nektes virksomhet i Bergen, har Bergen tingrett bestemt. Det skriver BT. Retten tar dermed ikke Bergen kommunes begjøring til følge. Ryde kan fortsette, og kommune må betale selskapet nærmere 200.000 kroner i saksomkosntninger.