Bryter loven når barn stenges ute

En rekke norske storbyer bryter barnehageloven når de utestenger barn av dårlige betalere. – Barn har lovfestet rett til barnehageplass. Det kan ikke kommunene regulere seg bort fra, fastslår Utdanningsdirektoratet.

Barnehagebarn

KASTES UT: Utdanningsdirektoratet slår fast at barn som kastes ut av barnehagen må tilbys ny plass, uavhengig av om foreldrene har gjeld. Trolig er flere hundre foreldre på landsbasis uvitende om at barna deres har rett på ny plass etter utkastelsen.

Foto: colourbox.com

Trond Øverli, styrer i Olsvik barnehage

MÅ GI TUNGE BESKJEDER: – Vi ser at disse barna som må slutte, virkelig hadde trengt barnehageplass, har Trond Øverli, styrer i Olsvik barnehage, tidligere fortalt NRK.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Det siste året har minst 60 barnehagebarn i Trondheim, Bergen og Stavanger mistet barnehageplassen grunnet manglende foreldrebetaling. Utkastelse fra barnehage og SFO praktiseres også i Oslo, og en rekke andre byer i Norge.

– Svært alvorlig for barna, sa barneombud Anne Lindboe om utkastelsene.

Nå får hun støtte av Utdanningsdirektoratet. De slår fast at kommunen etter barnehagelovens § 12a skal tilby barna barnehageplass – uansett hvor mye gjeld foreldrene har.

– Det er en lovfestet rett som kommunene ikke kan regulere seg bort fra gjennom sine vedtekter, fastslår Einar Plather, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet.

– Vi må endre reglene så snart som mulig

Dermed slår direktoratet fast at en rekke storbyer i årevis har brutt barnehageloven. Da Bergen i 2013 tok etter «Trondheims-modellen», med krav om at gjeld gjøres opp før barnet får ny plass, ble alle kommunens barnehager pålagt å endre vedtektene i tråd med de nye reglene.

Knut Fagerbakke (SV), varaordfører Trondheim

VIL ENDRE REGLENE: Varaordfører i Trondheim, Knut Fagerbakke (SV), tar saken om utkastelse av barnehagebarn opp i formannskapet tirsdag.

Foto: Aksel Kroglund Persson

– Den enkelte barnehage kan si opp et barn, for eksempel på grunn av manglende foreldrebetaling. Men dersom barnet blir utestengt fra alle barnehager, kan det uthule den klare retten som fremkommer av barnehageloven, fastslår Plather.

LES OGSÅ: Kan tvinges til å ta utkastede barn tilbake

Både i Trondheim og Bergen har NRKs avsløringer om at barn kastes ut som følge av regelverket, kommet overraskende på de folkevalgte. Nå vil Trondheims varaordfører, Knut Fagerbakke (SV), endre reglene kommunen har operert med i årevis.

– Dette må vi få endret så snart som mulig. Vi kan ikke ha et regelverk som er i strid med loven, sier Fagerbakke.

Flere hundre barn kan ha rett på ny plass

I Bergen vil oppvekstbyråd Jana Midelfart Hoff (H) foreløpig ikke konkludere med om reglene skal endres.

Jana Midelfart Hoff

AVVENTER: Oppvekstbyråd Jana Midelfart Hoff (H) vil ikke endre reglene i Bergen umiddelbart.

Foto: NRK

– Vi vet ikke nok, og må avvente et formelt svar fra Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen, og også se hvordan KS tar dette videre, sier hun.

Men Utdanningsdirektoratets klare konklusjon medfører at en rekke tidligere utkastede barn, trolig flere hundre på landsbasis, nå har rett på å bli tilbudt ny barnehageplass.

Enten umiddelbart, eller ved neste hovedopptak, ifølge avdelingsdirektør Plather.

– Loven er ikke helt klar på det punktet. Når dette dreier seg om et veldig viktig velferdsgode, så vil vi vurdere det meget grundig før vi eventuelt uttaler oss, sier han.

LES OGSÅ: – Oppfatter det som et rent løftebrudd