Brukerne skal skrive jubileumsboken

Vanligvis når en stor helseinstitusjon jubilerer så blir det mye fokus på faglig innhold. Når det psykiatriske sykehuset Sandviken i Bergen feirer 125 år har de tenkt å gjøre det på en helt annen måte.

Pasient ved Sandviken sykehus truet folk på livet.

125 ÅR I ÅR: Sandviken sykehus ble åpnet i 1891.

Foto: Ingrid Losnegaard / NRK

Sykehuset har skiftet navn en rekke ganger opp gjennom disse 125 årene. Fra Neevengården asyl, via Neevengården sykehus og Sandviken sykehus, til institusjonen nå er en del av Haukeland universitetssjukehus

Da sykehuset fylte 100 år for 25 år siden ble det laget en jubileumsbok som var full av faglitteratur skrever av leger og klinikkledelsen. Bare de to siste sidene var satt av til brukerne av sykehuset. Det ønsket man å unngå denne gangen.

– Ved dette jubileet ønsker vi at det skal være brukerne som fører ordet først og fremst, høyest og tydeligst. det handler selvfølgelig om at vi har fått et litt annet fokus i psykiatrien de siste årene. Vi er mer opptatt av brukerne og deres erfaringer, sier klinikkdirektør Kristin Jordheim Bovim.

Kristin Jordheim Bovim

ØNSKER OGSÅ Å FÅ FREM DE VANSKELIGE HISTORIENE: Kristin Jordheim Bovim er klinikkdirektør ved psykiatrisk klinikk ved Haukeland universitetssjukehus.

Foto: Maja Brenna / NRK

Men er du ikke redd for å stikke hånden inn i et vepsebol her?

– Jo det er vi. Vi vet at mange har hatt veldig vonde møter med Sandviken sykehus. Kanskje har de heller ikke fått snakket så mye med noen om det.

– Vi ønsker at også disse stemmene nå skal få komme frem. Det vil gjøre det lettere for oss til å forstå hvordan vi skal skape en psykiatri som er god for folk flest. Alle historier er velkomne.

Om tvang, makt og avmakt

Livelin Remme er ansvarlig for boken, sammen med flere andre. Hun har allerede fått inn flere historier fra brukerne av sykehuset.

– Det er flotte historier, men også ganske mange som er tøffe å lese. Så langt har vi fått inn materiale fra 26 personer. Flere av dem er opptatt av å skildre situasjonen fra første gang de kom til sykehuset. Det å bli utsatt for tvang, makt og avmakt, føle at man ikke blir tatt på alvor, ikke bli forklart ting, og at mye skjer over hodet på deg, sier Remme.

Klinikkdirektør Kristin Jordheim Bovim sier Sandviken sykehus ønsker å bruke historiene bevisst for å bli bedre.

– Senest i dag hørte jeg en historie om en pasient som kom til psykiatrisk akuttmottak for første gang og synes det hele var helt forferdelig.

– For eksempel at bagasjen hennes blir ransaket, og at hun måtte gå gjennom en metalldetektor. Den som tok imot henne hadde kanskje glemt å forklare hvorfor nettopp dette var nødvendig. Kommunikasjon er ett stikkord.

Pårørende og menn

Livelin Remme ønsker seg fortsatt flere bidrag til den nye boken. Spesielt er de interessert i historier fra pårørende.

– Her har vi bare historier fra tre bidragsytere så langt. Dessuten har vi en overvekt av kvinner som skriver. Vi kunne også tenkt oss flere historier fra menn.

Fristen for å levere historier er satt til mandag 4. april. Mer informasjon er tilgjengelig på denne nettsiden.

Sandviken sykehus (Neevengården)

NEEVENGÅRDEN: Sykehuset slik det tok seg ut i sine første år.

Foto: Ukjent / Bergen Byarkiv