Her smeller Vegvesenets nye skredbombe

EKSINGEDALEN (NRK): Vegvesenet har fått seg nytt våpen for tryggere vinterveier. Men det er ikke feilfritt ...

Vegvesenets gasskanon

SE VIDEO: Her er Vegvesenets nye metode for å gjøre vinterveiene tryggere.

– Vi blander hydrogen og oksygen inne i klokken. Da får vi knallgass, forklarer geolog Njål Farestveit.

NRK har blitt med Vegvesenet til veien opp til bygden Gullbrå, der innbyggerne denne uken har vært innesperret av snøskred og snøskredfare.

Det samme skjedde i fjor. I over en uke måtte innbyggerne pent holde seg i bygden sin, og maten måtte flys inn med helikopter.

Men i dag har helikopteret en helt annen last. Knallgassen skal etter planen bidra til å få ned snømengder som står i fare for å rase.

Njål Farestveit

NY METODE: Geolog Njål Farestveit fra Statens vegvesen sjekker stabiliteten i snøen.

Foto: Alrik Velsvik / NRK

Eksplosjon

– Vi får en eksplosjon som enten utløser et skred, eller ikke utløser et skred, avhengig av hvor skredfarlig det er i området, forklarer geolog Farestveit.

Det er andre gang Vegvesenet tester metoden.

Den fem hundre kilo tunge gasskolben løftes opp med helikopter, som flyr inn mot fjellsiden, helt til beholderen er få meter unna «risikosnøen». Eksplosjonen skal i teorien utløse skred.

Helikopter Gullbrå sprenging Statens vegvesen

500 KILO TUNG: Beholderen er 500 kilo tung, og løftes til fjellsiden med helikopter.

Foto: Olav Aga

– For stabilt

Helikopter gasseksplosjon Gulbrå

IKKE SUKSESS: Etter mange forsøk må Vegvesenet gi seg uten skredsuksess.

Foto: Alrik Velsvik / NRK

Men den andre testen viser at metoden ikke er feilfri.

Tross et titalls forsøk med gasseksplosjoner, uteblir det store raset.

– Snødekket er for stabilt. Vi må vente på en ny ustabilitet før vi prøver oss igjen, fastslår Farestveit.

– Skuffende

Gullbrå-innbygger Magnar Nese er nærmeste nabo til raset som gikk mandag denne uken. Han fulgte Vegvesenets forsøk med stor interesse.

Magnar Nese

PÅ SNØSCOOTER: Magnar Nese fulgte forsøket med stor interesse.

Foto: Alrik Velsvik / NRK

– Det var skuffende at det ikke kom noe, sier han.

Men Nese er glad Vegvesenet prøver nye metoder for å sikre veien.

– Da blir geologene mer kjent i området, og finner ut mer om hvor det går skred og hvor lett det blir utløst, sier han.