Bruker 7 mill. på barn og unge

Byrådet i Bergen vil bruke 7 millioner kroner til å styrke hjelpetjenestene for barn og unges psykiske helse i kommunen. Som følge av nedstengningene under koronapandemien har flere unge utviklet psykiske problemer.

– Jeg går rundt med konstant vondt i magen på grunn av bekymring for hvordan barn og unge nå har det, sier sosialbyråd i Bergen, Lubna Jaffery (Ap).

Hun forteller at både spesialisthelsetjenesten og de kommunale tjenestene melder om svært stor pågang av unge som trenger hjelp. Fagpersoner i kommunen uttrykker stor bekymring for utviklingen, og betegner situasjonen som en krise.

Pengene skal brukes til å ansette 10–12 psykologer og helsesykepleiere, for å øke kapasiteten hos de tjenestene som har størst pågang.

Lubna Jaffrey i Tide
Foto: Tide