Breiband til distrikta

Regjeringa vil løyve 204 millionar kroner til å bygge ut breiband der det ikkje er kommersielt grunnlag for utbygging. Summen fordelast på fylkeskommunane som vidare gjev pengane ut til kommunane.