Hopp til innhold

Bransjen skriker etter folk som Hazare (27), men søkertallene går ned

I 2020 ville hver tiende nye student bli sykepleier, så snudde det: – Bekymringsfullt, men ikke overraskende svarer studentleder.

Hazare Kirac (26) og Jackline Mutonyi Jensen (38)

VIL JOBBE MED ELDRE: Hazare Kirac (til venstre) vil bli enten sykepleier eller vernepleier. Jackline Mutonyi Jensen vil bli bioingeniør.

Foto: Jonas Ørbeck Sire / NRK

På utdanningsmessen i Bergen vrimlet det av spente kommende studenter. Mange var fremdeles usikre på hva de skal velge, men Hazare Kirak har bestemt seg.

Hun vil bli enten vernepleier eller sykepleier og jobbe med eldre.

Jeg er veldig glad i gamle folk. Så jeg tror det passer for meg å jobbe innen helse, spesielt med gamle folk, sier 27-åringen.

Ingen av de andre NRK snakket med denne dagen hadde samme klare holdning.

Ole Martin Skår (18), som de to siste somrene har jobbet i en omsorgsbolig, ser ikke fremtiden sin der:

– Jeg syns det er veldig fint og kjekt å være med eldre, men det er ikke det jeg har lyst til å jobbe med resten av livet, forteller han.

Det speiler en nedadgående nasjonal trend for søkertallene til helse- og sosialfagene.

Det er også denne bransjen som rapporterer om størst mangel på arbeidskraft, ifølge NAVS bedriftsundersøkelse fra våren 2022.

Utdanningsmesse i Grieghallen.

MYE FOLK: Det var mange elever i Grieghallen under messen.

Foto: Jonas Ørbeck Sire / NRK


Få vil jobbe med eldre

Under pandemiens første år. var det rekordmange som søkte seg til sykepleierutdanningen. Da ville nesten hver tiende nye student bli sykepleier.

Så snudde det.

I fjor var det i overkant av 10.000 som søkte for første gang om å komme inn på sykepleierstudiene. Det er en nedgang på nesten tre tusen fra i året før.

Les også: Avhengig av ufaglærte i eldreomsorga

Sykepleier, Saniteten Bo- og servicesenter
Sykepleier, Saniteten Bo- og servicesenter

Særlig dystert ser det ut for rekrutteringen til den kommunale eldreomsorgen.

Ifølge den årlige undersøkelsen Norsk sykerpleierforbund gjennomfører, var det kun én av ti nyutdannede sykepleiere som svarte at de ønsket å jobbe i kommunal hjemmebasert omsorg.

Kun 6,8 prosent svarte at de ønsket å jobbe på et kommunalt sykehjem

I dag mangler Norge over 7000 sykepleiere og vi blir stadig flere pleietrengende eldre.

Et estimat fra SSB viser at vi vil trenge 28 000 sykepleiere i 2035.

Ansatte sier de bryter loven på jobb og pårørende frykter grove forsømmelser. Hvordan er det på norske sykehjem?

Ansatte sier de bryter loven på jobb og pårørende frykter grove forsømmelser. Hvordan er det på norske sykehjem?

Studentleder: – Ikke overrasket

Studentleder i norsk sykepleierforbund Sigrid Huse Larsen, sier den negative rekrutteringstrenden er bekymringsverdig, men ikke overraskende.

Jeg tror det kommer av at de ser hvordan det er ute i helsetjenestene våre i dag. Det må gjøres tiltak for at folk skal ønske seg til disse yrkene, sier hun og legger til:

– Som Brennpunkt-dokumentaren viser, ser man hvor knapp tiden er for sykepleierne og de står ofte alene og har masse ansvar, og får kun tid til å yte ytterst nødvendig helsehjelp. og det er ingen som ønsker å gå på jobb og ikke føler at man får gjort jobben sin.

Larsen tror mangel på praksisplasser og veiledning, i tillegg til lønnsnivå og grunnbemanning er noen av hovedårsakene til den lave rekrutteringen til sykepleierstudiet.

Studentleder i norsk sykepleierforbund Sigrid Huse Larsen

KREVER ENDRING: Studentleder i norsk sykepleierforbund Sigrid Huse Larsen mener nasjonale, strukturelle grep må tas før man kan snakke om rekruttering til studiet.

Foto: Kristin Henriksen

Usikker på helsefaget

Marcus André Sae-Han Lundby (18) går mellom ulike boder på utdanningsmessen i Bergen. Han er ikke helt sikker på hvilken retning han vil gå i.

Er helsefag noe du kunne tenkt deg å jobbe med?

– Ja det er en mulighet, men jeg er ikke helt sikker ennå, forteller han.

– Jeg kjenner mange som jeg tror heller vil jobbe på kontor. Der hele dagen ikke består av å pleie og snakke med andre hele tiden, legger han til.

Les også: Sandra digger jobben sin, men én av fire sykepleiere vil ikke anbefale utdanningen til andre

Sykehjemsleder Sandra Lupsic ved Yttern sykehjem i Mo i Rana.
Sykehjemsleder Sandra Lupsic ved Yttern sykehjem i Mo i Rana.

16 år gamle Pernille Huseklepp Klevedal vil bli sykepleier, men har ikke et klart ønske om å jobbe med eldre.

Jeg har lyst til å bli barnesykepleier. Så det er mer unge, sier hun.

Marcus André Sae-Han Lundby

USIKKER: Marcus André Sae-Han Lundby har ennå ikke bestemt seg for studieretning.

Foto: Jonas Ørbeck SIre / NRK