Sønneva Eris hus i brann under storbrannen i Lærdal
Foto: Jan Erikstad