BRANNÅRSAKA ER ENNO IKKJE KJENT:

Politiet har kontroll på alle dei 16 bebuarane i bygarden i Finnegårdsgaten. Dei gjennomfører no dei fyrste avhøyra på staden. Årsaka til brannen er enno ikkje kjent.