Hopp til innhold

Brannen i terrenget blussa opp att

Det ulmar framleis i terrenget kring Lærdalsøyri. I natt byrja flammane å ta seg opp att i terrenget ovanfor brannstasjonen.

Storbrann i Lærdal

STORBRANN: I utgangspunktet skulle alt av brannar vere sløkte i Lærdal. I natt var det likevel nytt branntillaup i terrenget ovanfor brannstasjonen.

Foto: Oddleif Løset / NRK

Det har i natt blåst kraftig austleg vind i Lærdal, noko som truleg er årsaka til at flammar byrja å ta seg opp att i terrenget ovanfor riksveg 5.

Vakthald i området varsla om branntilløpet like før klokka 05. Brannen vart raskt sløkt med eit brannsløkkingsapparat, men brannvesenet er på staden for å kjøle ned området.

– Det blussa opp att i terrenget. Området er stipulert til kring 4x5 meter, opplyser operasjonsleiar Inge Værøy hos Sogn og Fjordane politidistrikt.

Alarmsentralen opplyser at alle brannar i utgangspunktet skulle vore sløkte. Staden der flammane blussa opp att er langt frå bustader.