Hopp til innhold

Bøndene har levert krava sine

Bondeorganisasjonane krev 950 millionar kroner i årets jordbruksoppgjer. Dette utgjer 24.200 per årsverk.

Bøndene leverte krava sine

LEVERTE KRAVA: Leiar i Bondelagets, Lars Petter Bartnes og leiar for Norsk Bonde- og Småbrukarlag Merete Furuberg (t.v.), overrekte årets jordbruksforhandlings krav til Leif Forsell som er statens forhandlingsleiar,

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Rammen på 950 millionar kroner er tenkt finansiert gjennom ei auke i budsjettoverføringane på 490 millionar kroner, opplyser bondeorganisasjonane som i dag leverte krava sine til Landbruks- og matdepartementet.

Dermed er årets jordbruksforhandlingar i gang. Noregs Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag overleverte dei felles krava sine til departementet klokka 10 i føremiddag.

– Norske bønder skal levere på bestillinga frå stortingsfleirtalet om å produsere meir mat på den jorda vi har i Noreg. Då må heile landet brukast, og alle bøndene må få moglegheit til å satse, seier leiar i Noregs Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Dei to organisasjonane forhandlar med staten om rammevilkåra for alle norske bønder. Leiar Merete Furuberg i Småbrukarlaget seier at eitt av krava er full kostnadsdekning.

– Det må også sikrast ei kronemessig utvikling på linje med andre og vi må ha eit beløp som bidreg til å tette gapet mellom bønder og samanliknbare grupper, seier ho til NTB torsdag.

Dersom kravet frå bøndene blir innfridd, vil det gi bøndene ei gjennomsnittleg inntektsauke på 24.200 kroner per årsverk.

Tilbodet frå Staten er venta å komme 5. mai. Forhandlingane mellom partane skal vere i hamn seinast fredag 15. mai.

Bøndene håpar på gode jordbruksforhandlingar

SJÅ TV-SAK: Bøndene håpar på gode jordbruksforhandlingar.