Bonde tiltalt: 92 dyr fra gården døde

24 sauer og lam ble funnet døde på bondegård. 68 andre måtte avlives etter Mattilsynets skrekkfunn. Nå risikerer bonden ubetinget fengselsstraff.

Avmagra sauer i fjøset hos en bonde i Hordaland

AVMAGRET: Dyr lå døde både utenfor og inne i fjøset til bonden. Denne sauen var tydelig avmagret da Mattilsynet kom på besøk.

Foto: MATTILSYNET

I mars 2017 troppet kontrollørene fra Mattilsynet opp hos bonden i Hordaland.

Allerede utenfor driftsbygningen på gården oppdaget de at alt ikke var som det skulle. Her fant veterinær og inspektør Iselinn Cecilie Bleivik flere døde dyr.

Inspeksjonen fortsatte inn i sauefjøset, der det ble funnet flere døde sauer og lam. I en gjødselkjeller lå seks døde dyr, fem lam og en sau, som hadde falt ned gjennom et hull i gulvet.

– Det er svært sjelden vi kommer borti slike saker. Det var ikke noe kjekt å se tilstanden på disse dyrene, sier Bleivik til avisen Sunnhordland.

Det var Stord24 som omtalte saken først.

Må møte i retten

Totalt fant Mattilsynet 16 døde sauer og åtte døde lam på gården den dagen.

I tillegg måtte 51 sauer og 17 lam avlives i tiden etter, på grunn av avmagring og sykdom.

Dermed måtte totalt 92 dyr bøte med livet.

Nå er bonden tiltalt, skriver Sunnhordland. Han må møte i retten i oktober, og svare for en rekke påståtte brudd på dyrevelferdsloven. Politiet mener bonden ikke har gitt dem nok mat, behandling mot sykdom og at fasilitetene på gården var i altfor dårlig stand.

– Dette fremstår som en veldig alvorlig overtredelse av dyrevelferdsloven. Det var store mangler med driften av denne gården, sier politiadvokat Hallvard Gardshol Bjørndal til NRK.

Dårlig stelt lam på gård i Hordaland

SYKE LAM: Bonden har ifølge tiltalen ikke passet på at dyrene fikk nødvendig behandling når de ble syke eller under lemming.

Foto: MATTILSYNET

Kan få streng straff

Nå risikerer bonden opp mot den strengeste straffen for brudd på dyrevelferdsloven.

Strafferammen for grovt uaktsomme og forsettlige brudd på dyrevelferden er tre års fengsel.

– Det er sjeldent man bruker hele strafferammen, men vi snakker nok her om en ganske streng dom om bonden blir dømt. Rettspraksis viser at man i stor grad benytter seg av ubetinget fengsel av en viss lengde i saker som dette, sier Bjørndal.

Tiltalte har ifølge politiet ikke erkjent straffskyld.

NRK har forsøkt å kontakte bonden og bondens forsvarer. Bonden har ikke besvart NRKs henvendelser.

Forsvarer Håkon Nordstrøm sier til NRK at han ikke vil uttale seg før han har snakket med sin klient, noe han ikke har gjort ennå.

Les mer om dyrevelferd:

Dårlig holdt sauegård i Hordaland

NEKTER SKYLD: Bonden erkjenner ifølge politiet ikke noe straff for å ha brutt dyrevelferdsloven.

Foto: MATTILSYNET