Bompengestrid på Bømlo

For lite trafikk vil føre til at mange bomstasjoner på Bømlo ikke vil være lønnsomme.

Trekantsambandet
Foto: NRK

Dette kom fram på et folkemøte om den omstridte Bømlopakken mandag kveld.  

Flere av veistrekningene er svært lite trafikert. Det ble stilt spørsmål om driftsutgiftene vil være større enn inntektene.

Motstanden mot pakken ble dempet ved at pendlerne ble lovet fritak fra bompenger på øyen.

- Best og billigst i Hollundsdalen

- Jo flere bomstasjoner på Bømlo, jo høyere driftsutgifter, sier Hans Petter Duun i NorConsult.

Han hadde som oppgave å presentere en mer rettferdig fordeling av bompengebelastningen i kommunen.  

- Best inntjening og lavest takst får vi med å plassere en bomstasjon i Hollundsdalen mellom Sortland og Rubbestadneset. Dette er midt mellom de mest trafikerte tettstedene.

- Føyno kan bli mest effektivt 

På Føyno er det allerede en bomstasjon som en del av trekantsambandet. Å kreve inn bompenger her er en av de mest effektive måtene å skaffe penger til veitubedring i kommunen på. Det er dette alternativet politikerne til nå har gått inn for.  

- Inntjening på Føyno er totalt sett mest effektivt, sier Duun.  

Men å kreve inn bompenger til veiutbedring bare på Føyno ble oppfattet som veldig urettferdig av mange som deltok på møtet.  

De mest aktuelle stedene for plassering av bomstasjoner er Hollundsdalen, Føyno og Sakseid.

- Hvis vi absolutt må ha bomstasjoner, får vi bare trå til - vi må bare gjøre noe. Jeg er klar for dugnad så lenge det blir rettferdig, sier en av deltakerne på møtet.

Lokal finansiering  

Det omstridte dugnadsforslaget består av en totalfinansiering av veiene i Bømlo kommune til en pris av 625 millioner kroner.

En relativt stor del av dette - 120 millioner - skal skaffes til veie ved hjelp av lokale bompenger.

Det har det blitt bråk av. 

Spørsmålet er om lokalpolitikerne kommer til å lande på en kombinasjon av de mest realistiske alternativene, Hollundsdalen, Føyno og Sakseid - eller om bomstasjonen på Føyno alene er det gunstigste.

Ap lover penger 

Arbeiderpartiets representant: Halldis Martinussen kom med et kontant tilbud til Bømlobilførere som er bekymret for økonomien sin:

- Jeg beklager at jeg sa at det ikke vil tappe lommeboken. De som føler at det svir for mye økonomisk kan komme til meg, så skal jeg hjelpe dem, lovde Martinussen til stor jubel fra folkemøtet mandag.