Blir det sånn i Bergen i dag?

Spennende dag for BIR. 12.000 husstander i Bergen risikerer å få tette bossug.

Papp fra julegaver tetter bossugene til BIR.

LITE APETITTELIG: Slik ser det ut når BIRs stasjoner for bossug går tette.

I løpet av julen er det samlet opp store mengder med hard papp i de fleste hjem. Den har fulgt med julegavene. I dag skal de fleste kvitte seg med den. Da er det ytterst viktig at alle husstandene med bossug ikke lar pappen forsvinne ned i systemet.

– Da vil det nemlig fort gå tett, sier kommunikasjonssjef Mette Nygård Havre i BIR.

– I stedet må de 12.000 husstandene som benytter seg av ordningen levere pappen til BIR sine returpunkter for papp og papir, poengterer hun.

Bergen en foregangsby

Bossugrør legges ned i Veiten

BERGEN FOREGANGSBY: Her legger BIR ned bossrør i Veiten.

Foto: BIR

Bergen har lenge vært en foregangsby når det gjelder installasjon av bossuganlegg. Allerede i 1996 ble det første anlegget installert i Fyllingsdalen borettslag.

I 2006 ga Byrådet BIR grønt lys for å legge bossrør i alle åpne grøfter.

Samme år gikk Bystyret enstemmig inn for å få på plass et sammenhengende bossugsystem i sentrum.

Siden er det også plassert lignende anlegg i mange av Bergens bydeler. Ofte i forbindelse med store boligprosjekt.

Mobilt bossug

MOBILT BOSSUG: Slik fungerer det.

Foto: Bossug AS

Krever at folk er oppmerksomme

Arvid Jacobsen er prosjektleder for bossug i boligbyggelaget BOB.

Selskapets nyeste bossuganlegg ligger på Damsgård. Det har allerede tettet seg flere ganger.

– Når folk bretter sammen harde pappkartonger og kjører det ned i anlegget må det gå galt. Bossuget går rett og slett tett! I løpet av kort tid kryr det av poser med boss som blir hensatt ved siden av inntaket til anlegget fordi det ikke lenger fungerer.

Ekstra mye arbeid for BIR i dag

Og skulle du føle at det blir mye ekstra arbeid for deg å bli kvitt pappemballasjen så vit at også de ansatte i BIR står ekstra på i dag, tredje juledag.

– I dag må vi ta inn igjen det arbeidet vi skulle gjort andre juledag. Det betyr dobbelt opp med arbeid og en lang dag for mange av våre ansatte, sier kommunikasjonssjef Mette Nygård Havre i BIR.

Bossug BIR Bergen

LANG ARBEIDSDAG: Ekstra mye å gjøre for de ansatte i BIR i dag

Foto: BIR