No vil «alle» samarbeide med Høgre...

Sogn og Fjordane er eitt av fylka som har hatt raudgrønt styre dei siste åra. Men maktskiftet nasjonalt, gjer Høgre meir tillokkande å arbeide i lag med lokalt.

Følling, Solberg, Støyva og Distad

MEIR POP: Både f.v. Jenny Følling (Sp) og Nils P. Støyva (Ap) signaliserer at det viktigaste er å få gjennom saker som er gode for fylket. Erna Solberg presenterer i dag si nye blå regjering. T.h. Noralv Distad (H) har ikkje problem med å forstå at Høgre er meir populært også lokalt.

Foto: Geir Bjarte Hjetland/Lise Åserud/Kjell Arvid Stølen/Birger Meland / NRK/NTB Scanpix/NRK

– Høgre har no regjeringsmakt i lag med Frp, og det er klart at det er viktig å ha ein god dialog med Høgre, seier leiar i Sogn og Fjordane Arbeidarparti, Nils P. Støyva.

Det opnar seg nye samarbeid i norsk lokalpolitikk etter at avtroppande statsminister Jens Stoltenberg måndag søkte avskil etter åtte år med raudgrønt styre.

Den nye blå regjeringa nasjonalt vil gjera Høgre meir attraktive lokalt, som i Sogn og Fjordane, meiner fylkesvaraordførar Jenny Følling frå Senterpartiet.

Får mange statsrådar

– Høgre er interessante no fordi dei sit i regjering. Dei sit med mange statsrådar, også på område som vil ha saker som er viktige for fylket vårt å få gjennomslag for, seier Følling.

Sogn og Fjordane er eitt av fylka som har hatt raudgrønt styre dei siste åra. I dag har SV, Ap og Senterpartiet ein samarbeidsavtale, og alle partia seier at den framleis ligg fast.

Men med den raudgrøne oppsplittinga i rikspolitikken, kombinert med ei ny blå regjering, vil det bli meir freistande for Senterpartiet, Ap og SV å gå på friarføter til Høgre.

Går ut frå at alle vil ha resultat

Det har gruppeleiar for Høgre på fylkestinget i Sogn og Fjordane, Noralv Distad, lite i mot.

– Eg trur at Høgre i Sogn og Fjordane blir ein mykje meir attraktiv samarbeidspartnar for dei andre partia. Det skulle berre mangle. Eg går ut ifrå at alle parti er opptekne av å oppnå resultat og noko godt for Sogn og Fjordane, seier Distad.

I Norge er det ikkje forska på korleis eit maktsikte i rikspolitikken rokkar ved samarbeidskonstellasjonane i fylkestinga og i kommunestyra.

Men også i Stoltenberg-regjeringa sitt lokalpolitiske utstillingsvindauge – Trondheim, blir Høgre ein viktig alliansepartnar for dei raudgrøne, fordi partiet får kanalar inn til regjeringsapparatet, seier Yngve Brox, som er gruppeleiar for Høgre i Trondheim bystyre.

– I saker der vi har brei semje i bystyret for å jobbe for våre interesser, til dømes når det gjeld nye lokale for universitetet i byen eller vegbyggingssaker, så vil vi hjelpe til, sjølv om det er ein ordførar med ein annan politisk valør enn vår eigen som styrer, seier Brox.

Vil få fart i einskildprosjekt

I Trondheim vil ein truleg ikkje få samarbeid i konkrete saker på tvers av blokkene.

Til det er er frontane mellom dei raudgrøne og dei borgarlege for steile. Men det kan koma til å skje i fleire saker på fylkestinget i Sogn og Fjordane, skal ein tru både Jenny Følling i Senterpartiet og Nils P. Støyva i Ap.

– Det går på å få prioritert fram einskildprosjekt, som Vikafjellsvegen, E39, E16 og Stad skipstunnel, til dømes, seier Støyva.

Og det er Følling samd i.

– Det å sikre ei god framdrift på E39, sikre pengar til å investere i fylkesvegane, sikre pengar til rassikring og drift og vedlikehald av fylkesvegane, alt det er heilt avgjerande for fylket vårt i kommande periode. Då må vi bruke dei kanalane vi har for å få gjennomslag for dei sakene som vi meiner er viktige, seier Følling.