Hopp til innhold

Billigste billett kan bli 36 prosent dyrere

Bergenspolitikerne kjempet med nebb og klør for å få billettprisen på buss og bybane ned med tre kroner. Men gårsdagens vedtak i fylkestinget kan gjøre den billigste billetten 9,27 kroner dyrere.

Bybanen Wergeland

IKKE BILLIGERE MED FORHÅNDSBETALING?: Gårsdagens vedtak i fylkestinget kan bety en slutt på muligheten til å kjøpe rabatterte billetter til buss og bybane på mobilen.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Tom-Christer Nilsen

UTSETTER: Fylkeskommunen avgjør om mobilrabatten forsvinner i forbindelse med budsjettarbeidet, sier fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H).

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Etter at fylkespolitikerne i sommer gikk inn for én takst for kollektivtransport i Hordaland, ble det klart at det ville innebære en takstøkning til 38 kroner, fra dagens 31.

Dette fikk mange til å kritisere og angre på vedtaket, blant dem fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H).

– Det er ikke særlig aktuelt å gå inn for en slik prisøkning. Alle er enige om at å fra 31 kroner til 38 kroner er for mye, sa Nilsen til NRK.

Da saken skulle endelig vedtas i fylkesutvalget i går, troppet bergenspolitikere fra alle partier opp for å be fylkespolitikerne stoppe den. Og de fikk viljen sin, ved at saken om antall takstsoner ble utsatt.

Kan øke med 36 prosent

Venstre, Frp og Høyre fremmet i stedet et forslag om at minsteprisen på kollektivreiser i fylket skulle heves til 35 kroner. I tillegg får de andre prisene en forholdsmessig justering, noe som sannsynligvis innebærer en økning på ti prosent.

Ellers følger de innstillingen fylkesrådmann Rune Haugsdal skrev med tanke på innføringen av én takstsone. I den ligger det blant annet inne at enkeltbilletten med kontantrabatt, som kunne kjøpes for 25,73 kroner på mobiltelefonen dersom du betalte på forhånd, skal tas bort.

Vi har akkurat nå forholdt oss til selve den ordinære minstetaksten.

Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen

– Det gjør det vel, ja. Men vi har ikke behandlet det punktet konkret, sier fylkesordfører Tom-Christer Nilsen.

Med en økning av minstetaksten til 35 kroner, og bortfall av mobilrabatten, øker prisen på den billigste buss- og bybanebilletten i Hordaland med 9,27 kroner, eller 36 prosent.

Nilsen er usikker på om gårsdagens vedtak vil innebære et slikt prishopp for den billigste kollekivreisen for voksne.

– Vi har akkurat nå forholdt oss til selve den ordinære minstetaksten, så blir dette en detaljhåndtering i forbindelse med budsjettet, sier Nilsen.

– Må regne gjennom

Rune Haugsdal

MÅ REGNE: – Nå har vi fått en føring, så skal vi se på hvordan enkeltelementene skal prises. Vi er nødt til å regne gjennom dette, sier fylkesrådmann Rune Haugsdal.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Fylkesrådmann Rune Haugsdal sier også at det ikke ennå er behandlet om mobilrabatten skal tas bort.

– Det er gitt en føring på minstetakst, så er vår jobb å gå inn og se på enkeltelementene. Det kommer vi tilbake til i takstgrunnlaget i budsjettarbeidet, sier Haugsdal.

Han vil ikke svare på om det kan være et alternativ å øke mobilprisen med ti prosent, slik det trolig vil bli gjort med de andre prisene (med unntak av minstetaksten).

– At fjerningen av denne rabatten lå inne i innstillingen, var ut ifra en totalitet med tanke på innføring av et ensonesystem. Nå har vi fått en føring, så skal vi se på hvordan enkeltelementene skal prises. Vi er nødt til å regne gjennom dette, sier Haugsdal.

Først i desember, i forbindelse med budsjettfremleggingen, blir det klart om mobilrabatten fjernes. Prisendringene trer i kraft 1. februar 2015.