Hopp til innhold

Bilistar på Haukelifjell sto fast i tunnelane i åtte timar

Uvêr i fjellet har ført til store trafikkproblem mellom aust og vest i natt. På Haukelifjell sto bilistane fast i timevis. Både vegar og togline er sperra av snøskred.

Uvêr på E134 vest for Haukelitunnelen

UVÊR: I praksis var det inga kolonnekøyring på Haukelifjell i timane før vegen vart stengd i 20-tida.

Foto: Margit Ramsrud

Ei lang rekke bilistar sto vêrfaste og innesnødde i tunnelane på Haukelifjell. Ved eittida i natt vart E134 opna for kolonnekøyring mellom Liamyrene bom og Haukelitunnelen.

Det er framleis tette snødrev og dårleg sikt på fjellet, og mange bilar som venta i kø.

E134 Midtlæger

E134 ved Midtlæger på Haukelifjell ved 05.30-tida i dag tidleg.

Foto: Statens vegvesen wekamera

I Røldal, på vestsida av fjellet, vart det slutt på kolonnekøyringa mellom Håra og Seljestad i 05-tida. Også der hadde bilar stått i kø inne i Røldalstunnelen og venta på betre køyretilhøve.

Samstundes vart det full stans på Riksveg 13 Suldalsvegen etter at det gjekk fleire snøskred langs Røldalsvatnet.

Vegen er stengd mellom Håra og Nesflaten, melder Vegtrafikksentralen Vest. Dermed blir det lang omkøyring for dei som skal til Ryfylke.

Snøskred over Suldalsvegen Rv 13

Fleire snøskred sperrar Rv13 Suldalsvegen ved Røldalsvatnet.

Foto: Politiet

På morgonkvisten kom det og melding om at Bergensbanen er stengt mellom Hallingseid og Myrdal på grunn av snøskred.

Også torsdag kveld var det problem på Bergensbanen, da minst eit tog mangla straum og vart ståande ved Myrdal stasjon. Fleire passasjerar klaga på dårleg informasjon.

E6 Dovrefjell Grønnbakken

E6 over Dovrefjell er stengt på grunn av uvêret. Slik så det ut på Grønbakken ved 05.30-tida i dag tidleg.

Foto: Statens vegvesen wenkamera

Innesnødd i tunnel

I 14-tida torsdag køyrde ei kolonne med 40 bilar seg fast på vestsida av Haukelitunnelen. Det stoppa trafikken over Haukelifjell effektivt.

– Eg drog frå Bærum klokka sju i dag tidleg, for å unngå dette, og så kom eg sju bilar for seint til å rekka ned frå fjellet.

Det seier Margit Ramsrud, som var på veg vestover til Suldal. Ho vart ståande og vente fremst i køen i Haukelitunnelen sidan 15-tida. Klokka 23 stod ho der framleis.

Frykta ei natt i tunnelen

Ramsrud fortel at mange av bilistane i tunnelen belaga seg på ei natt i Haukelitunnelen.

Ho fortel NRK at tunnelmunninga rett framfor henne var dekt av minst ein meter snø.

Tida har ho fordrive med å leggje kabal og sjå seriar. Ho seier at dei har fått dårleg og motstridande informasjon, og at ho har vore usikker på om dei kjem seg ned frå fjellet før natta.

Først ved eittida natt til fredag vart vegen opna igjen for kolonnekøyring, melder vegtrafikksentralen.

Margit Ramsrud

Margit Ramsrud er ei av mange bilistar som har stått vêrfast i Haukelitunnelen sidan 15-tida.

Foto: Privat

40 stod fast i snøen

I 21-tida kom brøytemannskap seg omsider fram til tunnelopninga i vest. Då blæs det hardt og snøfonnene var store.

Olav Stana styrer brøytemannskapa ved brøytestasjonen på Haukeliseter. Han seier at vinden auka frå 16 til 24 meter i sekundet på tre-fire minutt.

– Når ein bil først køyrer seg fast då, så går det berre nokre minutt før dei andre bilane blir snødde inne, og me må spa laus kvar einaste bil.

I alle tunnelane på Haukelifjell har det stått bilar og venta. I Haukelitunnelen sto det ved 21-tida 35 bilar som skulle vestover.

Vegvesen er i gang med å hjelpe dei ned no.

– No tømmer me fjellet for bilar og går på med fresar og lastebilar, og prøver å halda ei fil open.

Nedsnødd tunnelopning i Haukelitunnelens vestlege ende

Tunnelopninga vest i Haukelitunnelen var torsdag ettermiddag stengd av ein opptil to meter høg «snøvegg».

Foto: Margit Ramsrud