Bilberging kjem brått på

Det er redusert framkome på E39 gjennom Våtedalen mellom Gloppen og Jølster. Det pågår bilberging og grunna dårleg sikt kan denne komme brått på.