Bil i lyktestolpe

I Strandebarm på fylkesveg 576 har ein bil køyrd inn i ein lyktestolpe. Førar opplyser at han har svinga unna ein hjort. Leidningar heng ned mot vegbana. Ikkje personskade. Kraftlag og elektrikar er på veg til staden.