Betydeleg snøskredfare

Varsom.no melder om betydeleg snøskredfare i fleire delar av indre Vestland. Høgare temperaturar fører til våt snø over skarelag som kan føre til naturleg utløyste skred. Dei anbefaler å generelt unngå skredterreng.