Hopp til innhold

Betydeleg rasfare

Søndag er det betydeleg rasfare i Indre Fjordane, Jotunheimen, Indre Sogn, Voss og Hardanger. Det oransje farevarselet skuldast vedvarande svake lag, noko som kan gi svært store skred som losnar naturleg i høgfjellet. Nokre stader vil regn og aukande vind påverke skredfaren.