Hopp til innhold

Den beste veien mellom Bergen og Oslo

Å satse på riksvei 52 over Hemsedalsfjellet vil gi en samfunnsøkonomisk bruttogevinst på 31 milliarder kroner - åtte ganger mer enn riksvei 7 over Hardangervidda.

Hemsedalsfjellet

BEST: Riksvei 52 over Hemsedalsfjellet er den veien mellom Oslo og Bergen det er best å satse på, viser ny rapport.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) har bedt selskapet Oslo Economics finne ut hvilken vei mellom øst og vest som er best å satse på fra et samfunnsøkonomisk perspektiv.

Rapporten legges frem på Den nasjonale veikonferansen i Bergen i dag, og ifølge Aftenposten er konklusjonen at det er i riksvei 52 over Hemsedal at staten bør legge pengene.

Den samfunnsøkonomiske bruttogevinsten blir på 31 milliarder kroner dersom veien kortes inn med 40 km.

På annenplass kommer E134 over Haukelifjell, med en bruttogevinst på 12,5 mrd.

Harangervidda i bunnen

Så følger E16 over Filefjell med 8,7 mrd. og Rv 7 over Hardangervidda med 3,8 mrd. Rv 50 Hol-Aurland kommer dårligst ut.

Partner Rolf Sverre Asp i Oslo Economics understreker overfor Aftenposten at «samfunnsøkonomisk bruttogevinst» ikke er det samme som samfunnsøkonomisk lønnsomhet, og at kostnader til utbedring om ombygging ikke er regnet med. Det er heller ikke gevinster rundt bedre konkurransekraft for bedrifter som frakter varer øst-vest, og heller ikke eventuelle gevinster ved at de to regionene kommer tettere på hverandre.

At Hardangervidda kommer så lavt på listen, gleder trolig lastebileierforbundet. Regionleder Jan-Ove Halsøy gikk i januar ut og sa at Hardangervidda burde nedprioriteres blant annet til fordel for veien over Hemsedal.

Overrasket

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ba nylig om nye utredninger nettopp for veien over Hardangervidda. Han er overrasket over at Rv 52 kommer best ut i den ferske rapporten.

– Men det er viktig at det dokumenteres lønnsomhet ved alle fem traseer. Så er spørsmålet hvilken strekning vi skal starte på først, og om vi skal ta én skikkelig eller arbeide på flere samtidig, sier han til Aftenposten.