Beskylder Vegdirektoratet for å regne til fordel for Hemsedal

Lederen for Hardangerviddatunnelene AS mener Vegdirektoratets utregninger gir feil bilde av lønnsomheten for de nye øst/vest-hovedveiene. – Helt feil, svarer etaten.

Stengde fjellovergangar

FREMTIDEN? Riksvei 52 over Hemsedalfjellet kan bli en av fremtidens to hovedveier mellom øst og vest. Men er den lønnsom å gå for?

Foto: Jan Christian Jerving / NRK

I desember sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ja til E134 som den ene av to hovedveier man skal satse på mellom øst og vest.

Om riksvei 7 over Hardangervidda eller riksvei 52 over Hemsedal blir den andre, er fremdeles et åpent spørsmål.

Dermed må lederen for Hardangerviddatunnelene AS, Harald Victor Hove, fortsatt jobbe hardt for å få ministerens tommel opp for førstnevnte alternativ. Nå mener han konkurrenten har fått en uforholdsmessig fordel av Vegdirektoratet.

Hove viser til at direktoratet har forutsatt både ferjefri kyststamveg på E39, og helt ny E16 mellom Bergen og Voss, i sine utregninger av den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av riksvei 52 og 7 over fjellet.

– Riksvei 52 får et større tall for samfunnsnytte basert på et tynt grunnlag, mener Hove, og peker på at prosjektene ikke er vedtatt av Stortinget eller finansiert.

– Du kan ikke beregne samfunnsnytte utover vedtatte eller finansierte prosjekter, sier Hove til NRK.

Harald Victor Hove

KRITISERER VEGVESENET: Harald Victor Hove i Hardangerviddatunnelene AS mener det er galt å legge prosjekter som ennå ikke er vedtatt inn i nytteanalysen.

Foto: Runa Victoria Engen

– Riktig å gjøre det på denne måten

Direktør Lars Aksnes i Vegdirektoratet avviser kritikken. Han mener det eneste riktige er å ta hensyn til de planene og intensjonene Stortinget allerede har for de neste 30 årene.

– For å si det sånn: Vi synes det ville vært direkte galt hvis vi ikke skulle lagt til grunn de intensjonene som storting og regjering har. Derfor mener vi det er helt riktig å gjøre det på denne måten, sier Aksnes.

Kart over riksveg 52 og riksveg 7 via Voss E16

DE TO ALTERNATIVENE: Riksvei 52 gjennom Hemsedal og riksvei 7 over Hardangervidda.

Foto: Statens vegvesen

Hove antyder at utregningene som viser fordel Hemsedal, ikke er resultat av en nøytral vurdering.

– Det virker som om Vegdirektoratet har mest lyst til å sette to streker under sitt foretrukne svar, heller enn det riktige svaret. Her ville Finansdepartementet gitt et rødt kryss og ikke bestått. Man kan gjerne endre på spillereglene, men da må det gjelde for alle, sier Hove.