Hopp til innhold

Berre ein av tjue i brann og redning er kvinner. – Er like tøffe som menn

Medan kvinnene er i fleirtal på politiutdanninga, heng mannsdominansen framleis att i brann- og redningstenesta.

Brannvesenet

TRE AV FÅ: Frå venstre Linda Heggenes Bru, Jeanette Pedersen og Jun Hillestad Jacobsen trivst godt med arbeidet i Sogn brann og redning.

Foto: Arne Stubhaug / NRK

– Det er veldig spennande, du veit aldri kva du må ut på, seier Jun Hillestad Jacobsen i Sogn brann og redning.

20-åringen er ei av få kvinner i brannvesenet i Sogn, men også i landet elles.

I haustens studentkull ved politihøgskulen var 6 av 10 kvinner.

Men tal frå 2020 synte at det berre var 5,5 prosent kvinner i brann og redningsvesenet, ifølgje Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap.

Jacobsen blei kjent med yrket gjennom faren, som også er i brannvesenet. Ho har trent med han på brannstasjonen og fått sjå kva jobben går ut på.

– Det gav meg interesse, seier ho.

No håpar Sogn brann og redning at fleire kvinner skal få vekt denne interessa.

Brannstasjonane i Vik, Balestrand, Sogndal og Gaupne er nemleg i gang med ein rekrutteringsprosess. Då vil dei legge vekt på at dei ønskjer å få med fleire kvinner

– Kvinner må kanskje ha litt meir tiltru til seg sjølv. Når dei kjem i aksjon viser det seg at dei er like tøffe som menn, seier varabrannsjef Olav Mørch.

Må vise korleis det er

Med 5,5 prosent kvinner i brann- og redningsvesenet i 2020 var det ein auke på eit halvt prosentpoeng frå 2019.

– Det er hyggjeleg at tendensen er stigande, men tala er framleis altfor låge. Vi må jobbe for å få dei opp, seier Lill-Marit Overvik.

Ho er både styreleiar i Nettverk for kvinner i brann og redning i Noreg, brannkonstabel og 110-operatør.

Overvik trur forklaringa på den låge kvinnedelen er samansett. Noko kan handle om tradisjon og kultur, trur ho.

– Dels er det kanskje ikkje gjort så mykje med rekrutteringsprosessane eller at ein på eit nasjonalt nivå har prøvd å auke kvinne-delen.

Lill-Marit Overvik

VIKTIG MED MANGFALD: Brannvesenet bør rekruttere frå heile befolkninga, seier Lill-Marit Overvik i Nettverk for kvinner i brann og redning.

Foto: Trøndelag brann-og redningstjeneste

Viktig med mangfald

Overvik meiner det er viktig med eit generelt mangfald og at brannvesenet rekrutterer frå heile befolkninga.

– Mangfaldet må vere ønskt på eit leiarnivå. Frå leiarsjiktet og nedover er det viktig å promotere brann- og redningstenesta som ein attraktiv arbeidsplass for begge kjønn.

Jun Hillestad Jacobsen trur det er viktig å få vist fram korleis kvardagen er for jenter i brannvesenet.

– Ein må kanskje vise at det også jobbar kvinner i brannvesenet og at dei også klarer det. Det kan hjelpe å bryte ned stereotypiar, seier kollega Jeanette Pedersen (23).

Les også: Brannkvinne: – Hører at jeg ikke er sterk eller tøff nok

Må «gønne på»

I Sogn brann og redning håpar varabrannsjefen no på å fleire kvinner inn i brannkorpset.

– Når vi no har rekruttert tre kvinner inn i korpset ser vi at det har ein effekt på trivselsfaktoren. Og kvinner er dyktige, engasjerte, opptekne av å lære og løyse eit samfunnsoppdrag som er viktig, seier Olav Mørch.

Jeanette Pedersen trur det handlar mykje om å våge hive seg ut i noko nytt.

– Det er berre å «gønne på», som i alle andre jobbar. Du veit kanskje ikkje kva du går til, men det er berre å prøve.