Bergenserne betaler mindre i bompenger

Bompengene føk i været – men bomselskapet tjener mindre penger. Flere elbiler og færre passeringer i rushet får skylden.

Elbil køprising

FLERE ELBILER: Det ble registrert 365.822 elbilpasseringer gjennom bomringen i Bergen i februar. Det er 99,3 prosent flere enn i samme måned i fjor. Økningen bidrar til at inntektene i bomringen går ned.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Ferske tall fra selskapet B&T Signaal AS, som administrerer bomringen i Bergen, viser at bilistene i februar betalte vel 56 millioner kroner i bompenger.

Det er en nedgang på nesten to millioner kroner, vel tre prosent, fra samme måned i fjor.

1. februar innførte Bergen tidsdifferensierte bompenger. Det ble 80 prosent dyrere å passere om morgenen og ettermiddagen, og noe billigere i helgene og andre tider på døgnet om hverdagene.

NRKs utregninger tyder på at endringen har medført at vel 4000 bergensere lar bilen stå hver dag, og at den totale trafikken gjennom bomringen har gått ned med syv prosent.

Færre i rushet og flere elbiler

Med den økte taksten i rushet trodde Vegvesenet, kommunen, fylkeskommunen og bomselskapet at inntektene totalt sett ikke skulle gå særlig ned.

Men med en totalnedgang i trafikken som er mer enn dobbelt så høy de forventede 0-3 prosentene, kommer også inntektssvikten.

I tillegg viser tallene at antallet elbilpasseringer i bomringen i februar i år (365.822), er ganske nøyaktig dobbelt så høyt som i samme måned i fjor (183.524).

Fortsetter trenden gjennom året, vil bomringen i 2016 ta inn 20-30 millioner mindre enn forutsatt. I februar tok selskapet inn 1,9 millioner mindre.

– Det er jo ganske betydelig. Det har vært en del mindre trafikk i periodene med høy takst enn vi trodde, og en del flere elbiler, sier Kristian Bauge i Statens vegvesens styrings- og strategistab.

Kristian Bauge, Statens vegvesen

OVERRASKET: Kristian Bauge i Statens vegvesen sier de er overrasket over omfanget både av elbiløkningen og trafikknedgangen i rushet.

Foto: Eivind A. Pettersen / NRK

Vil vente til tre måneder er gått

Han påpeker at bompengeperioden i Bergen trolig blir utvidet på grunn av bybaneutbygging, og mener det er vanskelig å si om inntektssvikten isolert sett kan tvinge frem forlenget bompengebetaling for bergenserne.

– Vi ønsker også et litt større tallgrunnlag før vi konkluderer, og vil kunne si noe litt mer sikkert etter tre måneder, sier Bauge, som påpeker at datokjøring i januar, nedgang i arbeidsmarkedet og flere hundre nye bussavganger kan ha påvirket trafikken.

Hanne Alver Krum

SOLGTE FLERE BILLETTER: Markedssjef i Skyss, Hanne Alver Krum.

Foto: Skyss

Solgte 10.000 flere periodekort

Kollektivselskapet Skyss' salgstall for periodekort i februar viser kraftig økning sammenlignet med februar i fjor:

  • 180-dagerskort: 992 (+35 prosent)
  • 30-dagerskort: 54.164 (+18 prosent)
  • 7-dagerskort: 8300 (+30 prosent)

Totalt ble det solgt over 10.000 flere periodekort i februar 2016 enn i februar 2015. Markedssjef Hanne Alver Krum i Skyss tar imidlertid ikke av. Hun viser til at februar i år hadde én ekstra dag, mens februar i fjor hadde vinterferie.

– Vi trenger en lengre tidshorisont for å kunne vurdere effekten av tidsdifferensierte bompenger på folks reisevaner og kollektivbruk. Selv om tallene for februar isolert sett er positive, er det altfor tidlig å si om dette er en indikasjon på endrede reisevaner, sier Krum.