Ryde møter Bergen i retten: – Merkelig at dere skal bestemme alt

BERGEN TINGRETT (NRK): Ryde satte omstridte elsparkesykler ut i Bergen sentrum uten løyve. Nå skal retten bestemme om kommunen kan nekte selskapet utleie.

Dagleg leiar Johan Olofsson i Ryde Technology.

OMSTRIDT: Daglig leder Johan Olofsson i Ryde møter Bergen kommune i tingretten tirsdag.

Foto: Therese Grimstad Pisani / NRK

Tirsdag møtes Bergen kommune og el-sparkesykkelfirmaet Ryde i Bergen tingrett.

Bakgrunnen er at Ryde tidligere i sommer satt ut 500 elsparkesykler i Bergen sentrum, uten avtale med kommunen.

– I Bergen skal gatene være åpne og tilgjengelig for alle. Dersom man skal drive kommersiell utleie på offentlig gategrunn, krever det en avtale med kommunen, sier byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke (MDG) til NRK.

Kommunen krever midlertidig stans for utleie av syklene. De mener at syklene skaper problemer i byrommet.

– Gående skal være prioritert i sentrum. Vi må ta hensyn til alle grupper, også eldre og funksjonshemmede som kan ha vanskelig for å ta seg fram, sier Bakke.

Thor Haakon Bakke saman med ein elektrisk sparkesykkel.

MOTSTANDER: Byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke (MDG) krever midlertidig stans i utleien av elsparkesyklene.

Foto: Sjur Mikal Dolve / NRK

– Likestilt med vanlige sykler

Bergen tingrett skal ta stilling til om det finnes et grunnlag for at kommunen kan nekte Ryde sin virksomhet.

Ryde sier at elsparkesyklene i lovverket er sidestilt med vanlige sykler.

– Det betyr at elsparkesykler skal kunne benyttes samme steder og på samme måte som vanlige sykler. Ryde sine sykler er innenfor denne forskriften, sier Rydes advokat Ann Christin Wettre i retten tirsdag.

Wettre sier at Ryde ønsker en god dialog med kommunen.

– Vi har ikke noe interesse av en juridisk konflikt. Ryde har gått i dialog med politiet og kommet frem til noen områder hvor man ikke ønsker at syklene kan parkeres. Kommunen oppfordres til å gi beskjed om det er eventuelle andre soner dette også bør gjelde.

Hun viser til at det rettslige spørsmålet er om en grunneier kan nekte allmenne bruk av offentlig grunn.

– Dersom man ikke skal kunne få benytte seg av allmenn rett vil de fleste kommersielle virksomheter få problemer, sier hun.

 Espen Rønneberg (29) og Johan Olofsson (29), Ryde

GRÜNDERNE: Espen Rønneberg (29) og Johan Olofsson (29) er gründerne bak Ryde. Her i retten tirsdag.

Foto: Julianne Flølo

Oppdaget sykkellager ved tilfeldighet

Konflikten mellom Ryde og Bergen kommune føyer seg inn i rekken av flere kontroverser rundt elektriske sparkesykler. Kjøretøyene ble lov i 2018, sammen med ståhjulinger.

Både i Stavanger, Kristiansand, Trondheim og Oslo har fremkomstmidlene vært kontroversielle. I Trondheim gikk kommunen til sak mot nettopp Ryde, men tapte.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide varslet i juni innstramminger i regelverket for el-sparkesykler.

Avdelingsleder i bymiljøetaten, Tord Honne Holgernes legger i sin vitneforklaring vekt på manglende kommunikasjon mellom Ryde og kommunen før utplasseringen av syklene.

– Det var tilfeldig at en ansatt i bymiljøetaten så lageret med syklene og sendte melding til meg, forteller han.

RYde i retten

KOMMUNEN: Jurist i bymiljøetaten Veronica Nilssen, avdelingsleder i bymiljøetaten Tord Honne Holgernes og kommuneadvokat Karl Fartein Løseth i retten tirsdag.

Foto: Julianne Flølo / NRK

– Merkelig at dere skal bestemme alt

Ifølge Holgernes dro sykkelsjefen i kommunen ut til lageret, og møtte tilfeldigvis på Ryde-gründer Rønneberg. Der avtalte et møte dagen etterpå, ifølge Holgersnes.

– Syklene ble rullet ut rett før møtet startet. Alt som var viktig for kommunen ble avfeid på møtet, forteller han.

Ryde-gründer Rønneberg ble spurt i retten om han har forståelse for at kommunen ønsker å regulere elsparkesyklene.

– Jeg har forståelse for et reguleringsbehov som kan gjøres i fellesskap med aktørene. Det som er merkelig er at dere skal bestemme alt, langt utover hva dere har myndighet til, svarer han.