Bergen Legevakt innrømmer brudd på taushetsplikten

Småbarnsmor klaget på uholdbare forhold i venterommet på Bergen Legevakt. – Vi beklager og har tatt grep, svarer legevaktsjef.

Bergen Legevakt

BEKLAGER: Fungerende legevaktsjef Torbjørn Hiis Bergh innrømmer at glassburene bak ham ikke fungerte som de skulle de første månedene etter åpningen av nye Bergen Legevakt. Nå har man iverksatt en rekke tiltak for å verne om pasientopplysninger og bedre forholdene i venterommet.

Foto: Eivind A. Pettersen / NRK

Brudd på taushetsplikten. Fare for spredning av smittsomme sykdommer. Lite tilrettelagt for barn. Rusede personer i køen.

Dette var bare noen av punktene som tobarnsmor Lene Nilsen fra Åsane reagerte på da hun besøkte Bergens splitter nye legevakt før jul.

Fylkeslegen i Hordaland ba i januar om at legevaktledelsen fulgte opp klagen fra Nilsen og oppklarte mulige misforståelser og feil. Det har legevakten nå gjort.

LES OGSÅ: – Bergen Legevakt bryter taushetsplikten

Klager på Bergen Legevakt

KLAGET: (Fra v.) Amalie (8), Lene og Thea Nilsen (7) fra Åsane fikk et lite hyggelig besøk på Bergen Legevakt i desember 2015. Nå har legevakten tatt klagen på alvor.

Foto: Privat

Har evaluert sju punkter

I et fyldig svarbrev blir sju punkter til forbedringer nevnt:

– Vi beklager at brukeren samlet sett fikk et dårlig tilbud. Vi har hatt en del innkjøringsproblemer. Spesielt rundt juletider var det stor pasientpågang, ikke minst av barn. Vi hadde sykefravær blant ansatte og vanskeligheter med å få inn vikarer, sier fungerende legevaktsjef og overlege Torbjørn Hiis Bergh.

Bergen Legevakts nye lokaler ble offisielt åpnet 4. november. Mellom 90.000 og 100.000 mennesker er innom legevakten årlig.

– Vi synes det er fint at vi får inn klager og synspunkter fra publikum. Vi har fått inn mange gode ideer, men også en del ting som vi ikke klarer å forbedre eller gjennomføre. Vi mener totalt sett at vi gir et medisinskfaglig forsvarlig helsetilbud, sier legevaktsjefen.

Vi er nøye på at taushetsplikten skal holdes og at vi følger helsepersonelloven. Dette er noe vi har innskjerpet overfor de ansatte.

Torbjørn Hiis Bergh, overlege
Bergen Legevakt

MOTTAKSLUKER: Slik ser det kombinerte venterommet og pasientmottaket på nye Bergen Legevakt ut.

Foto: Eivind A. Pettersen / NRK

Flere barn til legevakten

Etter at Kveldspoliklinikken på Barneklinikken på Haukeland ble lagt ned har legevakten overtatt ansvaret for behandling av syke barn utenom vanlig arbeidstid. Dette har gitt både legevakt og brukerne nye utfordringer.

Legevakten tar imot cirka 20 flere barn per dag enn tidligere.

– Vi har et eget venteområde for barn og prøver å ta køen raskt unna. I perioder har vi veldig mange barn. Da henviser vi folk til å kontakte fastlegen, eller bruke vaktstasjonen i bydelen, sier Hiis Bergh til NRK.

Innskjerper rutinene

Når det gjelder å overholde taushetsplikten innrømmer legevakten at de har en utfordring i venterommet. I starten var det tekniske problemer slik at glassburene ikke kunne lukkes. Dette er nå utbedret.

– Vi er nøye på at taushetsplikten skal holdes og at vi følger helsepersonelloven. Dette er noe vi har innskjerpet overfor de ansatte, sier Torbjørn Hiis Bergh.

Lene Nilsen er glad for at klagen hennes er tatt på alvor.

– At de følger opp er positivt. Dette er en erkjennelse av at de ikke har gjort en god nok jobb, sier Nilsen.