Hopp til innhold

Bergen kritiserer regjeringa: – Vi kan ta imot 50 frå Moria åleine

Regjeringa vil ta imot 50 personar frå Moria-leiren som brann i natt. Byrådet i Bergen meiner Noreg bør klare 500. Oslo-ordføraren kallar regjeringa sitt tiltak for puslete.

Byråd for kultur, likestilling og mangfold, Katrine Nødtvedt (MDG)

Katrine Nødtvedt er byråd for kultur, likestilling og mangfald i Bergen.

Foto: Ida Yasin Andersen / NRK Hordaland

Etter at Moria-leiren brann natt til onsdag, vedtok regjeringa at Noreg skal ta imot 50 personar frå leiren.

Det reagerer byrådet i Bergen på.

– Det er direkte flaut at vi set grensa ved 50 personar når det er 13.000, moglegvis fleire, som står utan heim, helsehjelp og er i ein akutt situasjon, seier Katrine Nødtvedt (MDG), byråd for kultur, mangfald og likestilling.

Byråden peikar vidare på at fleire kommunar har sagt seg villige til å ta imot fleire asylsøkarar.

– Rundt 100 norske kommunar har klart og tydeleg uttrykt vilje og kapasitet til å ta imot mange fleire. Bergen var førebudd på å ta imot 195 flyktningar i 2020 og har sagt seg positiv til å busette fleire, seier Nødtvedt.

Moria-leiren ødelagt av brann

MORIA: Bilde som er tatt onsdag morgon viser store skader etter brannane.

Foto: Elias Marcou / Reuters

Vil tidoble talet

Bergen kommune har så langt i år busett 63 personar.

– Det er full stans i innkomst av kvoteflyktningar og det kjem omtrent ingen asylsøkarar. Eg kan ikkje begripe at dei set grensa på 50 personar frå Moria-leiren. Vi kan ta imot 50 frå Moria åleine, seier byråden.

Ho meiner regjeringa burde kunne strekke seg til å tidoble talet – til 500 asylsøkarar frå Moria.

– Det er ikkje eit høgt tal, det kan bli teke imot kontrollert og føreseieleg. Her står det berre på vilja til regjeringa.

Byrådet i Bergen legg til at statleg finansiering må følgje med.

Ei kvinne bærer eiendelene sine vekk fra Moria-leiren

PÅ FLUKT: Ei kvinne ber med seg det ho har klart å berge av eigedelar.

Foto: Elias Marcou / Reuters

– Ei varsla katastrofe

Nødtvedt kallar brannen i flyktning- og migrantleiren i Hellas for ei varsla katastrofe, og meiner regjeringa viser sitt sanne ansikt i måten dei har handtert saka på.

– Dei er ikkje villige til å hjelpe før det bokstaveleg talt brenn. Det har vore vanskelege forhold lenge og åtak frå nazistar, seier ein opprørt byråd.

– Eg skjønar ikkje korleis vi kan sitte på henda våre i ein slik situasjon og skyve andre land framfor oss.

SV, FNB og Raudt stiller seg bak

Bergen bystyre vedtok i vår at kommunen i «lys av den prekære situasjonen i Hellas er positiv til å busette familiar, særleg sårbare flyktningar og eit større tal på einslege barn på flukt i Bergen» enn dei 195.

SV har tidlegare uttala at kommunen bør ta imot 100 ekstra asylsøkarar frå leiren, og stiller seg bak utspelet til byråden.

– Eg er heilt samd. Vi kjem til å fremme ei uttale om dette i neste bystyremøte og håper denne gangen å ha heile bystyret med oss. Dette var ei varsla katastrofe og Europa bør skamme seg, seier Mikkel Grüner, gruppeleiar for SV i bystyret.

Han utfordrar også Nødtvedt til å høyre med sine byrådskollegaer i KrF og Venstre om kva dei meiner om korleis regjeringa har handtert saka.

– Ein heilt spesiell situasjon

Også Raudt og FNB (Folkeaksjonen nei til meir bompengar) i Bergen stiller seg bak kravet frå byråden.

– Vi er heilt samde i at Bergen har plass til ein god del menneske og at Noreg som heilskap må ta i mot mange fleire enn 50, seier Mailiss Solheim, leiar for Raudt Bergen.

– Dette er ein heilt spesiell situasjon. Om regjeringa ber oss om det, vil vi vere positive til å ta imot rundt 50 åleine, seier Trym Aafløy i FNB.

Harald Victor Hove i Bergen Høgre er samd i at kommunen har plass til fleire innanfor dagens system, men stussar over at byråden skal blande seg opp i kor mange Noreg skal ta imot på landsbasis.

– Vi har kapasitet, men så er det ei statleg vurdering kor mange vi kan ta imot. Det kan handle om korleis ein får mest effekt - ved hjelpe dei der dei er eller å hente folk til Noreg, seier Høgre-politikaren.

Oslo-ordførar vil ha luftbru

Oslo-ordførar Marianne Borgen (SV) reagerer også på talet på personar som regjeringa legg opp til og kallar det «altfor lite og puslete». Ho utfordrar regjeringa til å opprette ei humanitær luftbru for å evakuere barnefamiliar og sårbare menneske ut frå Hellas.

– Det er behov for øyeblikkelig krisehjelp. Eg ber Erna Solberg handle no, skriv ho i ein e-post.

– Oslo har tydelig sagt det, og eg vil gjenta det i dag, vi er klare til å ta imot det talet på flyktningar regjeringen ber oss om. Det handlar om barn i akutt livsfare. No må vi vise kva slags nasjon vi ønsker å vere, korleis vi kan vise nestekjærleik og medmenneskelegheit, skriv Borgen.