Bergen Havn kan vise vekk disse skipene

Krystallklar melding fra departementet, men havnevesenet fortsetter å tvile.

DOF supplyskip i Bergen havn
Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

– Det er opp til den ansvarlige havneeier, operatøren, å vurdere om det er grunnlag for å iverksette et slikt tiltak, sier Reynir Johannesson (Frp), statssekretær i Samferdselsdepartementet.

– Så kort sagt: Bergen Havn bestemmer om de skal avvise skip fra Bergen Havn?

– Ja, det stemmer. De skal gjøre vurderingen.

Det er svært vanskelig å beregne effekten av å flytte et skip fra Bergen Havn i forhold til luftkvaliteten, en komplisert prosess.

Ulrik Jørgensen, konstituert Havnedirektør

– Ingen uenighet

Mange bergensere har de siste dagene irritert seg over at de selv må parkere bilen, mens supplybåtene fortsatt har ligget til kai i sentrum. Mange har gått på tomgang og bidratt til giftlokket over byen.

Bergen og Omland Havnevesen har gjentatte ganger sagt at de ikke kan vise supplybåtene vekk.

Statssekretæren viser til en vurdering fra Justisdepartementet når han slår fast at dette ikke stemmer. Han mener det ikke er mer å diskutere.

– Det er altså ingen uenighet om hvordan regelverket i dag skal praktiseres. Vi har det svart på hvitt at det finnes slike regler, sier Johannesson til NRK.

Reynir Johannesson

IKKE I TVIL: Reynir Johannesson (Frp), statssekretær i Samferdselsdepartementet.

Foto: OLAV HEGGØ/ FOTOVISJON

Havnedirektør står på sitt

Selv etter å ha fått referert uttalelsene fra Samferdselsdepartementet står Ulrik Jørgensen, konstituert Havnedirektør for Bergen og Omland Havnevesen, på sitt.

– Vi har en mottaksplikt i havnen.

– Kan dere ha misforstått?

– Jeg tror heller det er snakk om ulike måter å tolke et regelverk på, svarer Jørgensen.

I havneloven er det et eget punkt som gir havnevesenet adgang til å nekte skip atkomst på grunn av miljøhensyn: «Eier og operatører av havner og havneterminaler kan fastsette begrensninger i adgangen til å anløpe havn, av hensyn til sikkerhet, miljø og fiskerinæringen», heter det.

Havnedirektøren i Bergen

I TVIL: Ulrik Jørgensen, konstituert Havnedirektør for Bergen og Omland Havnevesen.

Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

Ulik oppfatning

– Hva er det som er uklart her?

– Det er svært vanskelig å beregne effekten av å flytte et skip fra Bergen Havn i forhold til luftkvaliteten, en komplisert prosess. Du refererer fra en linje i et brev på fem-seks sider. Brevet må sees i en helhet, sier Jørgensen.

– Men det virker i hvert fall klart at det er havnene selv som skal gjøre den vurderingen?

– Ja, men slik har vi ikke oppfattet lovens tolkning, sier den konstituerte havnesjefen i Bergen.

I neste uke skal havnevesenet ta lovtolkningen opp til ny vurdering.

Bergen og omegn havnevesen tjener gode penger på supplyskipene, nærmere bestemt 14,6 millioner kroner i fjor.

Laster innhold, vennligst vent..