Bergen havn får landstrøm-midler

Enova har innvilget Bergen havn 50 millioner kroner i støtte til utbygging av landstrømanlegg. Dette er første gang Enova gir tilsagn til et anlegg som er dedikert til cruisetrafikk.