Bergen-Førde bør leggjast ned.

Transportøkonomisk Institutt (TØI) meiner staten bør vurdere endringar fram mot anbodsrunden på regionale flyplassar i 2016, skriv Firdaposten. Dei meiner at dårleg trafikkutvikling og betre kommunikasjonar på bakken gjer at staten bør vurdere å leggje ned Bergens-ruta frå Førde Lufthamn Bringeland. For Florø sin del, viser instituttet til at det kan vere aktuelt å kommersialisere lufthamna.