Ber om regional forskrift

Statsforvalteren i Vestland ber regjeringen forskriftsfeste regionale tiltak for tolv kommuner i foretaksområdet til Helse Bergen. Det kommer frem i en pressemelding.

Det gjelder for kommunene Alver, Askøy, Austevoll, Austrheim, Bergen, Bjørnafjorden, Kvam, Osterøy, Samnanger, Vaksdal, Voss og Øygarden.

Dette er langt på vei samme tiltak som innføres for Oslo og kommunene rundt. Tiltakene kan bli innført fra og med lørdag, om regjeringen følger anbefalingen.

Det blir anbefalt følgende tiltak:

• Påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde avstand innendørs, i det offentlige rom eller på kollektivtransport

• Påbud om at arbeidsgiver sørger for at ansatte i størst mulig grad kan utføre arbeid uten økt risiko for smitte på arbeidsplassen, eller ved reiser til og fra jobben

• Avgrensinger i antall deltakere på private arrangement

• Plikt for serveringssteder og arrangører til å ha system for å registrere gjester og for å varsle gjester om smitteeksponering

• Plikt til karantene frem til negativt prøvesvar på første test foreligger (går bort fra anbefaling). Gjelder også for barn i skolealder som er hustandssmedlemmer til personer med påvist smitte, uavhengig av vaksinasjonsstatus