Ber om ny behandling

Ulvik og Granvin mener at konsesjonsvedtaket til NVE må ansees som ugyldig. Nå gjør de et nytt forsøk på å stanse anleggsarbeidet.

Hardangerfjorden

Hardangerfjorden (arkivfoto)

Foto: Christensen, Marte/Scanpix / Aftenposten

Bakgrunnen er at kommunene mener NVE ikke hadde fullmakt til å behandle spørsmålet om ekspropriasjon av eiendom. Det er nødvendig for å gjennomføre anleggsarbeidet, skriver www.aftenposten.no

LES: Alt om kraftlinjene i Hardanger

Brevet fra kommunene Ulvik og Granvin og Den Norske turistforening ble sendt olje- og energidepartementet fredag. Advokat Dag Steinfeld, som representerer partene skriver blant annet.

«I likhet med konsesjonsvedtakene, må NVE og OEDs vedtak om ekspropriasjonstillatelse dermed anses som ugyldige som følge av saksbehandlingsfeil»

– En utdvidelse

Tidligere i august gikk sivilombudsmannen ut med tvil rundt saksbehandlingen. Han åpner for at en grunnlovsparagraf kan stanse beslutningen.

– Det er en utvidelse av den klagen vi sendte inn tidligere, sier Ulvik-ordfører Mona Hellesnes. Hun understreker at de vil ha en skikkelig gjennomgang av hele behandlingen.

– Vi mener at det mangler ting i saksbehandlingen og i utredningene som er gjort, og at vi med dette kan få en mer åpen og grundig gjennomgang av saken. Vi håper jo også på at det kan gi et annet utfall enn luftspenn, sier hun til NRK tirsdag ettermiddag.

– I første omgang har vi bedt om en redegjørelse fra departementet på hvordan de formelt sett har behandlet dette. Så må vi jo vurdere hva vi gjør videre når vi får et svar, sier Hellesnes.