Forsvarer hudfletter politiet

BERGEN TINGRETT (NRK): – Jeg er forbauset, sier forsvarer Fredrik Verling etter at aktor krevde en av norgeshistoriens strengeste straffer for seksualforbrytelser.

Fredrik Verling i retten

FORBAUSET: Fredrik Verling forsvarer den tiltalte mannen. Han mener aktor tar altfor hardt i når han ber om 20 års forvaring.

Foto: Annbjørg Dalland / NRK

I dag prosederte aktor Magne Kvamme Sylta i den grove overgrepssaken i Bergen. Aktor ber om 20 års forvaringsstraff for tiltalte med en minstetid på ti år.

En familiefar i 40-årene er tiltalt for overgrep mot åtte små jenter, og voldtekt mot flere av dem. Overgrepene har skjedd mens barna var på overnattingsbesøk hos familien i et nabolag i Bergen.

Kritiserte politiet

Skulle retten følge aktors påstand, vil det bli en av de strengeste straffene noen gang for seksualforbrytelser i Norge. TV-danseren Julio Kopseng fikk til sammenligning 21 års forvaring for voldtekt av 16 kvinner, en dom aktor også viste til da han begrunnet hvorfor straffenivået bør ligge så høyt.

– Jeg er forbauset over nivået de har lagt seg på, sier tiltaltes forsvarer Fredrik Verling til NRK.

I prosedyren hudflettet Verling etterforskningen. Det tok tre år fra den første jenten sa fra, til saken kom for retten. Databeslaget lå på lager i fem måneder før det ble undersøkt. Det tok fem måneder fra familiefaren tilsto til han fikk lese gjennom og signere på avhøret.

– Det har vært en dårlig etterforskning. Sendrektigheten har skadet jentene, men den har også skadet min klient, sa Verling.

Mange av bildebevisene viser ikke så grove overgrep som aktor påstår, mener Verling. Han gikk gjennom bildene i detalj under prosedyren og påpekte hvor han mener aktor har tolket bevisene for strengt.

– Samlet sett viser bildene åtte tilfeller av seksuell omgang, 13 tilfeller av seksuell handling, sa Verling.

Han mener en fengselsstraff mellom 12 og 14 år vil være passende i denne saken. Verling mener faren for gjentakelse ikke vil være stor nok til at han bør idømmes forvaring.

Aktor Magne Kvamme Sylta i retten

PROSEDYRE: Magne Kvamme Sylta starter sin prosedyre. Til høyre sitter bistandsadvokat Aina Tvengsberg.

Foto: Christian Lura / NRK

– Hensynsløs

Aktor startet sin prosedyre tirsdag morgen med å beskrive den tiltalte som en beregnende mann som i realiteten brukte sin egen datter som lokkedue.

– Det er en vilje og hensynsløshet som er ekstrem, sa Sylta om den tiltaltes handlinger overfor en av jentene, handlinger som statsadvokaten mener er klart innenfor definisjonen av voldtekt.

Målet til tiltalte, mener aktor, var å få til overnattingsbesøk slik at familiefaren kunne forgripe seg på venninnene til datteren.

Beroliget foreldrene

– Han bruker datteren som referanse når han kontakter foreldre til venninnene. Meldingene til foreldrene tyder på at han ville berolige dem. Og foreldrene har prøvd å tenke etter om de burde sett noe, men ingenting fremsto som galt. Inntrykket var at «her var det et godt hjem». Her får foreldrene en trygghetsfølelse som den tiltalte opprettholder. Det gjennomsyrer meldingskorrespondansen, sa Sylta.

Mannen i 40-årene har erkjent straffskyld, men har hevdet i retten at han ikke husker særlig mye av selve handlingene.

– Hukommelsessvikten er problematisk. Skylderkjennelsen får en hul klang, sa Sylta.

Skillevegg i Bergen tingrett

SKJERMET: Da foreldre forklarte seg i forrige uke, fikk de tilbud om å ha en skillevegg mellom seg og tiltalte. Det takket flere av dem ja til.

Foto: Jon Bolstad

Mange av tiltaltes nærmeste har forklart at mannen har veldig god hukommelse.

– Han har selv forklart om en rød tråd i bildene han har tatt, med stadig grovere overgrep. Denne planmessigheten samsvarer ikke med at han ikke kan huske noe, sa Sylta.

– Han har vært rimelig konsistent i hva han ikke husker. Helsepersonellet i fengselet har ment det kan snakke om fortrengning, kontret Verling.

Under ti år

Aktor gikk gjennom hver av jentenes historier, hva de har forklart, hvilke problemer de har hatt i ettertid. For syv av de åtte barna mener Sylta det ikke er tvil om at overgrepene er voldtekt.

Alle barna var under ti år.

Sylta trakk frem at et av barna kun var på overnatting én gang. Likevel ble hun misbrukt.

– Det sier noe om tiltaltes vilje til hemningsløst å forgripe seg. Ingen barn har sluppet unna, sa Sylta.

– Det har vært flere barn på besøk i dette hjemmet som han ikke har forgrepet seg mot, svarte Verling.

Bistandsadvokatene fremmet også krav om erstatning til jentene, samlet oppunder to millioner kroner.