Ber Helseministeren gripe inn

Sjukehusaksjonen i Nordfjord meiner den pågåande konflikten mellom tilsette og styre i Helse Førde vil gå ut over pasientane. Det kjem fram i ei pressemelding som er sendt ut i dag. Sjukehusaksjonen ber no helseministeren setje inn konfliktløysingskompetanse for å løyse konflikten i Helse Førde, for å sikre pasientane på vestlandet trygg helsehjelp.