Hopp til innhold

Belønner bønder som tar miljøansvar

Fylkesmannen i Vestland har fordelt til sammen 58,7 millioner kroner til bønder som gjør en ekstra miljøinnsats. Det er blant annet lagt vekt på å ta vare på kulturlandskap og legge til rette for biologisk mangfold. Litt over halvparten av pengene går til drift av bratt jordbruksareal.

Hardanger
Foto: Tore Meek / NPK