BÅTEN LIGGER FORTØYD:

Mannskap fra sikkerhetsselskapet til Bergen Group bisto politiet å sikre båten som krasjet på Askøy. En av de ansatte forteller til NRK at han kjenner eieren av båten som ble stjålet og ble krasjet. Båten blir liggende i påvente av forsikringsselskap.