Vil ha pornofilter på barnas skole-nettbrett

LEIRVIK (NRK): I en stadig mer digital skolehverdag frykter skolevesenet at barn blir eksponert for skadelig innhold. Nå har de lansert en veileder for å forebygge det.

Skoletime på Leirvik skole.

PC: På Leirvik skole på Stord blir det brukt datamaskin, som i de fleste norske klasserom.

Foto: Eli Bjelland / NRK

På Leirvik skole på Stord får sjetteklassingene oppgaver på nett. Nå skriver de svarene inn i bøker, men også her skal de få nettbrett eller datamaskin.

Selv om de digitale hjelpemidlene blir viktigere for læring, betyr det også at elevene kan komme over ting som ikke er ment for barn.

– Vi vet at elever blant annet har sett på porno. Det har ikke skjedd i skoletiden, men hjemme, der en elev har vist dette til en annen. Det er viktig at alle vet at de ikke har lov til dette, sier lærer Alexander Kvarven.

– Innholdet er for vagt

Stortinget har vedtatt at barn skal skjermes mot alvorlig, skadelig innhold på datautstyr som brukes i barnehage og småskolen.

Eksempel på slikt innhold er diskusjoner eller illustrasjoner selvskading, spiseforstyrrelser og pornografi.

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en veileder til barnehage- og skoleeiere om hvordan de kan beskytte barn mot slikt innhold. Det er eierne – altså kommune, fylkeskommune eller eiere av privatskoler – som har ansvaret for å sikre det.

I veilederen står det blant annet at kommuner bør vurdere filter på datautstyr til de minste elevene.

Det er for slapt, mener stiftelsen Barnevakten, som jobber for at barn og unge skal bruke mediene på en trygg måte. Barnevakten er en uavhengig stiftelse, som blant annet har røtter i kristne organisasjoner.

– Vi synes at innholdet er alt for vagt. Det er mye «bør» og «bør vurdere». Vi synes at myndighetene skulle fortalt hvordan skolene skulle gjøre det, og at de også fulgte opp at dette ble gjort på alle skoler i Norge, sier leder Leif Gunnar Vestbøstad Vik i stiftelsen.

Vil ha filter

En måte å skjerme barn er å opprette et filter som blokkerer bestemte søkeord eller nettsteder.

Disse filtrene kan derimot ikke ta bort innhold fra chatter eller direktemeldinger. Likevel mener Vik at slike filtre i større grad burde blitt brukt.

– Et filter kan spesielt beskytte de yngste barna. Etter hvert som barna blir eldre vil man ha mindre og mindre filter, og dette vil byttes med et filter inne i hodet til hver enkelt person, slik at de kan velge vekk det som er skadelig og velge det som er godt, sier Vik.

Trond Ingebretsen, Udir

UDIR: Trond Ingebretsen i Udir sier at de ikke har myndighet til å pålegge skoleeiere tiltak for å skjerme barn mot skadelig innhold.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Udir mener filter kan virke mot sin hensikt

Utdanningsdirektoratet svarer at de ikke har myndighet til å pålegge skoleeiere noe.

– Vi har ingen hjemmel for å pålegge skoleeiere og kommunene noe som helst innenfor dette område. Derfor anbefaler vi, sier stabsdirektør Trond Ingebretsen i Utdanningsdirektoratet.

I tillegg mener han at en slik sperre også kan få negative konsekvenser.

– Man kan påføre de barna som vet at de har omgått filteret en manglende lyst til å fortelle voksne om hva de har opplevd, sier Ingebretsen.

Daglig leder i stiftelsen Sex og samfunn, Tore Holte Follestad, mener et filter mot vold og porno er en alt for lettvint løsning.

– Hvis du er så usedvanlig heldig at du har en elev eller et barn som kommer til deg og forteller at det har sett noe vondt og ubehagelig på nettet, så bør du rose ungen for å ta det opp, sier han.

at de ha