Hopp til innhold

Barnehusene slår alarm: Mangler ressurser til å hjelpe overgrepsutsatte barn

Antallet politisaker med seksuelle overgrep mot barn øker kraftig. – Vi bruker mer tid på avhør, og mindre på å følge opp barna, sier lederen for Barnehuset i Bergen.

Kristin Konglevoll Fjell

BEKYMRET: Barn som er utsatt for vold eller seksuelle overgrep får ikke god nok oppfølging, sier lederen for Statens Barnehus i Bergen, Kristin Konglevoll Fjell.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Hordalands-politiets årsstatistikk viser at saker med seksuelle overgrep mot barn under 16 år økte med 36 prosent i fjor. Tendensen er den samme i hele landet, ifølge Politidirektoratet.

Mens politiet i Bergen tirsdag la frem den dystre overgrepsstatistikken, var lederne for landets ti Barnehus samlet til møte med Politidirektoratet i Oslo.

– Alle barnehusene har en økning på mellom 30 og 100 prosent i antall saker, forteller Kristin Konglevoll Fjell, leder for Statens Barnehus i Bergen.

Flere og yngre barn

I fjor hadde Barnehuset i Bergen 433 barn inne til tilrettelagte avhør. Mens 30 prosent av sakene i 2014 omhandlet seksuelle overgrep, økte tallet i fjor til 40 prosent.

– Det er også snakk om stadig yngre barn, helt ned i to-tre-årsalderen, forteller Fjell.

Hun og de andre Barnehus-lederne er bekymret for at det økende antallet gjør at de ikke får fulgt opp barna godt nok.

Nye metoder for å avhøre yngre barn, og en ny lov fra oktober i fjor, som gjorde det mulig å foreta avhør uten siktelse i en sak, er bare to av momentene som har bidratt til økningen.

– Barn og unge blir trolig utsatt for flere nettbaserte overgrep, flere overgrep blir avdekket, og samfunnet er blitt mer bevisste på å melde sakene. Politiet prioriterer det også høyere, sier Fjell.

Leke på avhørsrom

AVHØRSROM: Slik ser avhørsrommet på Barnehuset i Stavanger ut. Lederne for Barnehusene er bekymret for at de bruker for mye tid på avhør, og for lite på oppfølging.

Foto: Anders Fehn / NRK

Bekymringsmelding til Politidirektoratet

Flere avhør, og mer ressurskrevende avhør av yngre barn, gir psykologene, barnevernspedagogene og vernepleierne ved Barnehusene mindre tid til samtaler med barna for å bearbeide overgrepene de har vært utsatt for.

– Vi bruker mer tid på å fasilitere tilrettelagte avhør, og mindre på å følge opp barna. De får ikke like mye behandling som vi kanskje tenker at de trenger, sier Fjell.

Tirsdag tok de ressurssituasjonen opp med Politidirektoratet.

– Vi overleverte en felles uttalelse der vi uttrykker bekymring. Det må gjøres noe med ressurssituasjonen, slik at vi får gjort hele jobben vår, sier Fjell.

Hun påpeker at Barnehusene er de eneste som utelukkende jobber med vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, og dermed sitter på en unik kompetanse på det som altså er et økende problem i Norge.

– Før Barnehusene kom, hendte det at vi måtte be barn fortelle om det verste de hadde opplevd, og så la dem gå uten å være sikre på at de fikk hjelp. Barnehusene styrket barns rettssikkerhet. Hvis vi ikke gjør noe med ressurssituasjonen nå, får mange utsatte barn dårligere oppfølging, advarer Fjell.