Hopp til innhold

Barnehagestyrerne kan bli politianmeldt i mishandlingssaken

– Denne saken er så stygg at det nesten ikke går an. Lederne i barnehagen bør stilles til ansvar, mener høgskolelektor. Bergen kommune sier anmeldelse kan bli aktuelt.

Trine Samuelsberg

VIL VURDERE ANMELDELSE: – Jeg tenker at enhver som jobber i barnehage har et ansvar gjennom den lovfestede meldeplikten, og at det er en plikt vi skal ta på største alvor. sier kommunaldirektør Trine Samuelsberg.

Foto: Siri Løken / NRK

Onsdag skrev BA om tre barn som i sin private barnehage i Bergen fortalte at de ble lugget og slått hjemme, men at ingen av de to styrerne tok saken videre til barnevernet. Det gjorde imidlertid en styrervikar tre år senere, og nå etterforsker politiet barnemishandlingen.

Tone Strømøy, høgskolelektor ved barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus, ble svært opprørt da hun leste om saken.

– Den er så stygg at det nesten ikke går an. Disse barna har mistet tre år av barndommen sin, i tillegg til etterdønningene, sier Strømøy.

Den private barnehagen har ikke villet kommentere hvordan de følger opp saken, men en av styrerne jobber fortsatt i selskapet. Bergen kommune har gitt barnehageeieren tre tilsynspålegg, og varsler nå at det kan bli aktuelt å anmelde enkeltansatte i barnehagen.

– Vi vil ta en juridisk vurdering på det over påske. Det som har blitt lagt frem som et alternativ, er å følge det opp med det straffeloven sier om tjenesteforsømmelse, sier kommunaldirektør Trine Samuelsberg til NRK onsdag kveld.

Tone Strømøy

MENER KOMMUNEN MÅ FØLGE OPP: – Vi utdanner barnehagelærere til nettopp å gå inn i de vanskelige sakene, og det er vi som samfunn som gir dem et mandat til å være barnehagelærere, sier høgskolelektor Tone Strømøy.

Foto: Stig Nøra, HiOA

– Pedagogisk leder og styrer må stilles til ansvar

Både tjenesteforsømmelse og avvergingsplikt kan være aktuelle bestemmelser. Brudd på sistnevnte kan gi ett års fengsel, men det er ingen i Norge dømt for, ifølge BA.

– Jeg har vondt av barna, som over lang tid har meldt fra til tillitspersoner, og så har ikke varslingen blitt tatt videre. Det er en helt klar plikt for barnehageeier og alle som jobber i barnehage å melde fra når barn gir uttrykk for at de ikke har det godt hjemme, sier kommunaldirektøren.

Høgskolelektor Tone Strømøy mener det er kritikkverdig hvis Bergen kommune ikke bidrar til at saken får etterspill, også for ansatte.

– Både pedagogisk leder og styrer har et helt klart juridisk ansvar. Min første reaksjon på saken var at de bør stilles til ansvar, sier Strømøy.

– Vi som samfunn har gitt dem mandatet

Høgskolelektoren viser til at lover og rammeplaner fastslår at barnehagen skal være helsefremmende.

– Vi utdanner barnehagelærere til nettopp å gå inn i de vanskelige sakene, og det er vi som samfunn som gir dem et mandat til å være barnehagelærere. Når man ikke oppfyller det ansvaret det medfører, bør det få konsekvenser, slik det får for ansatte i helsevesenet som ikke gjør jobben sin, mener Strømøy.

Kommunaldirektør Trine Samuelsberg har lang erfaring fra det private barnehageselskapet Kidsa, før hun ble kommunaldirektør i fjor.

Hun er opptatt av at kommunens rolle i saken er å være tilsynsmyndighet, og vil ikke svare direkte på om hun mener det er prinsipielt riktig å straffe enkeltansatte i slike saker, men sier dette:

– Jeg tenker at enhver som jobber i barnehage har et ansvar gjennom den lovfestede meldeplikten, og at det er en plikt vi skal ta på største alvor.